Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Mapy geologiczne i dane z badań terenowych


Program Stratygrafia 3D pumożliwia importowanie map geologicznych i danych z badań terenowych z różnych źródeł danych (lokalne służby geologiczne, mapy topograficzne i satelitarne mapy świata).

Borehole - Field test

Ortofotomapa - ČÚZK

Borehole - Field test

Mapa wektorowa - ČÚZK

Borehole - Field test

Mapa warstwicowa - ČGS

Borehole - Field test

Mapa geologiczna 1:50 000 - ČGS

Borehole - Field test

Mapa geologiczna 1:200 000 - ČGS

Borehole - Field test

Mapa geologiczna 1:500 000 - ČGS

Borehole - Field test

CZ Mapa geologiczna 1:50 000 - ČGS

Borehole - Field test

CZ Mapa gruntów 1:50 000 - ČGS

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.