GEO5 Oprogramowanie

Fundamenty bezpośrednie

Program ten ma zastosowanie do projektowania fundamentów bezpośrednich poddanych dowolnym obciążeniom. Program wyznacza nośność pionową i poziomą oraz osiadanie i obrót fundamentów bezpośrednich a także przeprowadza wymiarowanie zbrojenia podłużnego i zbrojenia na ścinanie (przebicie).

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • Szeroki wybór teorii obliczeniowych (EC 7, PN, IS, Brinch-Hansen, Meyerhof, Vesic, DIN 4017, CTE-DB SE-C)
 • Szeroki wybór teorii dotyczących wyznaczania osiadania (Janbu, Buisman, Soft soil, z wykorzystaniem wskaźnika lub współczynnika ściśliwości, osiadanie wtórne według Lade‘go)
 • EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych
 • Obliczenia mogą być wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne).
 • EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych
 • Wymiarowanie przekrojów żelbetowych zgodnie z wybranymi normami: EN 1992 (EC2), PN, BS, IS, ACI, CSN itp.
 • Wybór kształtu fundamentu: z odsadzką, schodkowe, kołowe, osiowe i mimośrodowe i in.
 • Automatyczne wyznaczanie wymiarów fundamentu
 • Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego
 • Wbudowana baza danych parametrów gruntów
 • Dowolna liczba kombinacji obciążeń
 • Modelowanie wody gruntowej
 • Modelowanie podsypki piaskowo-żwirowej
 • Analiza fundamentów na podłożu z odpływem, bez odpływu lub podłożu nieściśliwym
 • Analiza fundamentów na podłożu z odpływem, bez odpływu lub podłożu nieściśliwym
 • Pochyła podstawa fundamentu
 • Pochylona podstawa fundamentu
 • Sprawdzenie mimośrodu obciążenia dla nośności i osiadania
 • Wyznaczanie wykresów naprężeń pod fundamentem na skutek połączonego zginania i rozciągania/ściskania
 • Sprawdzenie stopy fundamentowej rozciąganej (metoda standardowa, metoda stożkowa, DL/T 5219-2005, BS EN 50341)
 • Analiza osiadania z wykorzystaniem modułu edometrycznego, opisanego za pomocą krzywej edometrycznej

More Features

Materiały Szkoleniowe

Przykład raportu z programu "Fundamenty bezpośrednie"

GEO5 Fundamenty bezpośrednie - Przykład raportu z programu

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych

Nowe funkcjonalności w GEO5 2024

GEO5 2024
 • Nowy program GEO5 Laboratorium
 • Model Hoeka-Browna (MES)
 • Dane wyjściowe do drukarek wielkoformatowych (Stratygrafia 3D)
 • Połączenie z chmurą
 • IFC - nowe wprowadzanie danych użytkownika

Rodzaje konstrukcji, które można analizować

Program GEO5 Fundament bezpośredni umożliwia kompleksowe projektowanie i analizę następujących rodzajów płytkich fundamentów bezpośrednich:

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.