GEO5

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności sporządzona została zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym także RODO) przez Fine Sp. z o.o., zarejestrowaną w Závěrka 12/2369, ZIP 16900, Praga 6, Czechy (zwaną dalej "Fine" lub "Administratorem").

Przedmiotowa polityka prywatności powstała, aby wyjaśnić wszystkim naszym klientom, w jaki sposób przetwarzamy ich dane osobowe.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu?

Twoje dane osobowe przetwarzane są jedynie w celach, o których informowaliśmy podczas zbierania tych danych.

Bez Twojej zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie w przypadku konieczności spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, lub gdy wymaga tego podpisana umowa.

Za Twoją zgodą, Fine Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe przede wszystkim ze względu na:

Zakup produktu
Jeżeli postanowisz dokonać zakupu jednego z naszych produktów, Fine Sp. z o.o. ma obowiązek pozyskać Twoje dane osobowe lub identyfikacyjne w celu przeprowadzenia procesu zamówienia oraz zapewnienia wsparcia. Należą do nich: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane księgowe (NIP lub VAT) oraz informacje o płatności. Pracownicy Fine Sp. z o.o. nie mają żadnego dostępu do danych kart płatniczych, płatności bezgotówkowe obsługiwane są przez ČSOB Online Payment Gateway (VAT: CZ699000761). Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 10 lat po ich otrzymaniu. Celem szybszego przetwarzania zamówień i zapewnienia wsparcia Fine Sp. z o.o. może współdzielić dane osobowe z Twoim lokalnym przedstawicielem Fine - patrz lista przedstawicieli Fine.

Świadczenie usług i zapewnienie wsparcia
Potrzebujemy pozyskać Twoje dane osobowe w celu świadczenia naszych usług oraz zapewnienia właściwego wsparcia. Dane te mogą zostać pozyskane ustnie, z komputera lub drogą komunikacji elektronicznej (włączając w to komunikację pomiędzy komputerem oraz nami lub inną automatyczną komunikację). Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe, jedynie tak długo, jak to będzie niezbędne do zapewnienia satysfakcjonującej obsługi klienta.

Bądź na bieżąco dzięki Newsletterowi Fine
Jeżeli chcesz regularnie otrzymywać informacje o naszych nowych produktach, szkoleniach lub ofertach handlowych potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Newsletter Fine jest wysyłany pocztą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e-mail, nie częściej niż 4 razy do roku. Przechowujemy Twoje dane osobowe, do momentu w którym zrezygnujesz z otrzymywania Newslettera Fine, lecz nie dłużej niż 5 lat. Możesz zrezygnować z jego subskrypcji w dowolnym momencie.

Pobieranie plików i materiałów (Formularze)
Oprogramowanie oraz wszystkie dostepne materiały dydaktyczne są własnością intelektualną Fine. Przekazując nam swoje dane osobowe oraz wyrażając zgodę na ich przetwarzanie otrzymujesz dostęp do tych materiałów oraz zgadzasz się na otrzymanie drogą mailową lub telefoniczną ofert sprzedaży naszych produktów lub dodatkowych usług wsparcia związanych z naszymi produktami. Gromadzone przez nas dane to Twoje nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail oraz numer telefonu. Fine może współdzielić te dane osobowe ze swoim przedstawicielem z Twojego obszaru - lista procesorów danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat. Możesz, w dowolnym momencie, wysłać swoje żądania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych na adres Fine Sp. z o.o. Závěrka 12/2369, ZIP 16900, Praga 6, Czechy lub mailowo na adres hotline@fine.cz.

Odwiedzanie stron internetoweych - ciasteczka (cookies)
Podczas odwiedzania naszych stron internetowych część Twoich danych może być pasywnie zbierana (tj. zbierana, mimo że ich bezpośrednio nie podajesz) przy pomocy różnych technologii (takich jak ciasteczka, metody śledzenia oparte na javascript, w szczególności Google Analytics oraz zbieranie przez serwer logów Twoich zapytań HTTP).

Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje część wymienionych danych, takich jak adres URL strony lub wyszukiwarki internetowej, którą chwilę wcześniej opuściłeś (URL strony odsyłającej), Twój adres IP, wersja Twojej przeglądarki internetowej, wersja systemu operacyjnego, z której w danej chwili korzysta komputer, domyślne ustawienia języka, czy też informacje o zainstalowanych w przeglądarce dodatkach. Nasze strone www wymagają gromadzenia ciasteczek w przeglądarce. Twoja przeglądarka internetowa może zostać ustawiona, aby informowała o każdorazowym żądaniu utworzenia ciasteczka, żądania te mogą zostać odrzucone lub też obsługa ciasteczek całkowicie wyłączona, lecz niektóre funkcjonalności witryny mogą nie działać prawidłowo bez obsługi ciasteczek.

Zapisane dane podczas instalowania oprogramowania online
Niektóre dane są wysyłane podczas instalowania lub aktualizowania oprogramowania online. Są to zanonimizowane dane, które są wykorzystywane do celów diagnostycznych i zarządzania licencjami. Wysyłania danych użytkownika można uniknąć wykonując instalację offline lub wyłączając opcję sprawdzania dostępności aktualizacji w ustawieniach programów.

Zbieranie danych osobowych i ich zabezpieczanie

Gromadzimy Twoje dane osobowe na naszej stronie internetowej (także w sklepie Online) poprzez elektroniczne formularze. Dane osobowe, które przekazujesz bedą traktowane odpowiedzialnie oraz zgodnie z przepisami obowiązującym w Czechach, Polsce i Unii Europejskiej. Wszystkie dane osobowe przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.

Przykładamy dużą wagę do technicznych oraz organizacyjnych środków, których zadaniem jest zapobieganie nadużyciom, zniszczeniu lub utraceniu danych osobowych podczas całego procesu ich przetwarzania, począwszy od wprowadzenia powierzonych danych do ich ostatecznego usunięcia po upływie okresu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, okresu rozliczeniowego, okresu regulaminowego lub wygaśnięciu umowy.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Wszystkie dane osobowe wykorzystywane są jedynie na wewnętrzne potrzeby naszej organizacji. Dane personalne, które przetwarzamy, zarówno jako administrator, jak i procesor, są dostępne jedynie dla tych współpracowników i procesorów, którzy świadczą wsparcie administracyjne oraz techniczne aplikacji niezbędnych dla właściwego funkcjonowania strony internetowej oraz wszelkich aplikacji pomocniczych. Dane mogą zostać przekazane sądom, organom publicznym oraz organom ścigania, jeżeli wymóg ich przekazania został prawnie narzucony lub jest niezbędny do spełnienia prawnie narzuconego obowiązku.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane naszym partnerom biznesowym w celu zapewnienia lokalnego wsparcia lub przedstawienia oferty handlowej dostępnej na Twoim obszarze. Lista procesorów danych (lokalnych przedstawicieli), z którymi obecnie współpracujemy jest opublikowana tutaj.

Jakie masz prawa jako osoba, której dotyczą dane?

Jeżeli masz wątpliwości, czy Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem możesz zwrócić się do nas z prośbą o wyjaśnienie lub poprawienie błędów, w szczególności żądać edycji, dodania lub całkowitego usunięcia danych, lub też wglądu do Twoich danych osobowych, które posiadamy.

W jaki sposób możesz egzekwować swoje prawa?

Możesz w dowolnym momencie wysłać do nas swoją prośbę w kwestii przetwarzania Twoich danych osobowych do naszej siedziby na adres Fine Sp. z o.o., Závěrka 12/2369, ZIP 16900, Praga 6, Czechy lub drogą elektroniczną na adres hotline@fine.cz. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest skuteczne z dniem jego dostarczenia do siedziby Fine.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe w wyniku prowadzonych przez nas działań są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz skontaktować się z organem nadzoru, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz, Prague 7, Pplk. Sochora 27, ZIP 170 00, Czechia).

Zmiany polityki prywatności

W przyszłości, według naszego własnego uznania, zachowujemy możliwość dodawania, edytowania lub usuwania fragmentów niniejszej polityki prywatności w celu zapewnienia, iż przedstawione w niej informacje odzwierciedlają w sposób właściwy i rzetelny proces gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aktualną wersję polityki prywatności możesz zawsze znaleźć na finesoftware.pl.