GEO5

Fundamenty głębokie

Związane z Oprogramowaniem

Projektowanie pojedynczych pali

Program Pal służy do obliczania nośności pionowej i poziomej pojedynczego pala. Obliczenia te można wykonać kilkoma metodami analitycznymi oraz numerycznie metodą sprężystą. Program wykorzystuje krzywą obciążenie-osiadanie, z której wyznacza osiadanie pala. W programie wyznaczane jest zbrojenie wzdłużne i zbrojenie na ścinanie pali żelbetowych. Program ma też zastosowanie do weryfikacji nośności pali drewnianych i stalowych.

Nośność pionową i osiadanie pala można również wyznaczyć bezpośrednio z wyników badań terenowych (CPT, SPT) w programie Pal CPT.

Analiza grupy pali

Zagadnienie grupy pali lub mikropali połączonych sztywną płytą rozwiązywane jest w programie Grupa pali. Analizę można przeprowadzić analitycznie dla gruntów spoistych lub niespoistych oraz numerycznie metodą sprężystą. W przypadku metody sprężystej nośność poszczególnych pali lub mikropali można wyznaczyć odpowiednio w programie Pal lub Mikropal. Dane są automatycznie przesyłane do obydwu programów.

Grupę pali można projektować bezpośrednio na podstawie danych z badań terenowych w programie Pal CPT.

Analiza mikropali

Program Mikropal umożliwia projektowanie mikropali obciążonych siłami normalnymi i momentami. W programie weryfikowana jest nośność pionowa rdzenia i buławy. Program przeprowadza również sprawdzenie wyboczenia i umożliwia uwzględnienie skutków korozji.

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.