Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

GEO5

Szyb

Program ma zastosowanie do projektowania pionowych szybów kołowych. Program przeprowadza analizę przestrzennego rozkładu parć gruntu oddziałujących na konstrukcję szybu, a także wyznacza siły wewnętrzne w obudowie.

Koszt pierwszej licencji: 3  200 zł
 • Dostępne w pakietach:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • wyznaczanie obciążeń na podatną, pół-podatną oraz sztywną konstrukcję szybu 
 • przestrzenne parcia gruntu według Berezantseva, Cheng&Hu  
 • korekta obciążeń równomiernych na szyb według norm DIN V 4034-1 lub СНиП II-94-80   
 • definiowanie dowolnych obciążeń wokół szybu
 • projektowanie konstrukcji szybu według Eurokodów
 • wzajemne oddziaływanie obudowy szybu oraz otaczającego masywu gruntowego
 • wyznaczanie sił wewnętrznych w obudowie metodą wielokąta (nieliniowy model gruntu)
 • pozwala na ekonomiczne projektowanie szybów, a zatem umożliwia redukcję kosztów

More Features

Materiały Szkoleniowe

Nowe funkcjonalności w Edycji GEO5 2020

GEO5 2019
 • Adnotacje we wszystkich programach GEO5
 • Uproszczone modelowanie 3D masywu gruntowego (Stratygrafia)
 • Analiza zboczy zabezpieczonych siatkami (Zbocze gwoździowane)
 • Modelowanie gwoździ (MES)
 • Wyznaczanie nośności podłoża na podstawie sondowań SPT (Pile CPT)

Przykład raportu z programu "Szyb "

GEO5 Szyb - Przykład raportu z programu

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych
Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.