Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Szyb

Program ma zastosowanie do projektowania pionowych szybów kołowych. Program przeprowadza analizę przestrzennego rozkładu parć gruntu oddziałujących na konstrukcję szybu, a także wyznacza siły wewnętrzne w obudowie.

Koszt pierwszej licencji: 3  600 zł
 • Dostępne w pakietach:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • Pozwala na ekonomiczne projektowanie szybów, a zatem umożliwia redukcję kosztów
 • Wyznaczanie obciążeń na podatną, pół-podatną oraz sztywną konstrukcję szybu 
 • Przestrzenne parcia gruntu według Berezantseva, Cheng&Hu  
 • Korekta obciążeń równomiernych na szyb według norm DIN V 4034-1 lub СНиП II-94-80   
 • Definiowanie dowolnych obciążeń wokół szybu
 • Projektowanie konstrukcji szybu według Eurokodów
 • Wzajemne oddziaływanie obudowy szybu oraz otaczającego masywu gruntowego
 • Wyznaczanie sił wewnętrznych w obudowie metodą wielokąta (nieliniowy model gruntu)
 • Zmniejszenie równomiernego obciążenia rygli

More Features

Materiały Szkoleniowe

Nowe funkcjonalności w Edycji GEO5 2022

GEO5 2022
 • GEO5 a geotechniczny BIM
 • Nowy sposób modelowania kotew
  (MES)
 • Analiza nośności pala według EA-Pfähle (Pal)
 • Analiza nośności pala według metody De Beer’a (Pal CPT)
 • Wizualizacja obciążenia i sprężyn
  (Grupa pali)
 • Nowy katalog wzmocnień (Tensar UX) (Nasypy zbrojone)

Przykład raportu z programu "Szyb "

GEO5 Szyb - Przykład raportu z programu

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.