Program:
Język:

Półpodatna konstrukcja szybu

Obudowa wykonana z grodzic stalowych jest typowym przykładem półpodatnej obudowy szybu. W tym przypadku grodzice są wprowadzane w grunt w pierwszej fazie budowy, a następnie wykonywany jest wykop. Ze względu na niewielką sztywność konstrukcji, w gruncie otaczającym szyb ma miejsce częściowa redystrybucja naprężeń. Wynikowa wartość parcia gruntu oddziałującego na konstrukcję szybu mieści się wobec tego pomiędzy parciem czynnym i parciem spoczynkowym gruntu. Obciążenie oddziałujące na szyb półpodatny uwzględniane jest w programie jako wartość średnia obciążenia wyznaczonego dla szybu sztywnego i podatnego.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.