Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Projektowanie zbrojenia na ścinanie w płytach

Program pozwala na wyznaczenie wymaganego zbrojenia na ścinanie w postaci strzemion i prętów odgiętych. W pierwszej kolejności program wyznacza graniczną siłę tnącą dla danego przekroju - siłę tnącą przenoszoną przez beton Vc(Art. 11.2.1.1) i maksymalną dopuszczalną siłę tnącą Vmax (Art. 11.2.1.1 + Art. 11.4.7.9).

Dla strzemion, wymagany przekrój zbrojenia uzyskujemy z (Art. 11.4.7.2):

Dla prętów odginanych, wymagany przekrój zbrojenia uzyskujemy z (Art. 11.4.7.4):

gdzie (Art. 11.4.2, Art. 9.3.2.3):