Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Krawędzie budowy - krawędź aktywna

Poprzedni przykład Następny przykład

Włącz "Boczne krawędzie gruntów" w ustawieniach rysunku w poprzednim zadaniu.

Krawędzie modelu tworzone są na podstawie otworów pomocniczych w narożach modelu - warstwy są w zasadzie proste na krawędziach modelu.

Model geologiczny z prawie prostymi warstwami na krawędziach

Przejdź do ramki "Budowa" i dodaj "Krawędź aktywną" o szerokości 1m. Krawędź aktywna pokazana jest na czerwono.

Frame "Geological model" - drawing settings

Otwór "BH 1" nie znajduje się w obrębie krawędzi aktywnej, dlatego wygenerowany model pozostaje bez zmian. Przejdź ponownie do ramki "Model geologiczny", wybierz otwór BH1 i dodaj dwa nowe otwory "BH 1(4)" [5; 0,5] oraz "BH 1(5)" [5; 9,5] korzystając z przycisku "Dodaj tekstowo".

Definiowanie nowych otworów w obrębie krawędzi aktywnej

Obydwa dodane otwory znajdują się w obrębie krawędzi aktywnej. Żółta linia na powierzchni terenu pokazuje sposób tworzenia otworów pomocniczych.

Tym razem model na krawędziach znacząco się zmienił. Obecnie jest taki sam jak przekrój w środku modelu.

Model końcowy

Podczas modelowania rzeczywistych budów, wskazane jest definiowanie krawędzi aktywnej, aby właściwie odwzorować punkty i otwory położone najbliżej krawędzi budowy.

Poprzedni przykład Następny przykład

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.