Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Krawędzie budowy - krawędź aktywna

Poprzedni przykład Następny przykład

Włącz "Boczne krawędzie gruntów" w ustawieniach rysunku w poprzednim zadaniu.

Krawędzie modelu tworzone są na podstawie otworów pomocniczych w narożach modelu - warstwy są w zasadzie proste na krawędziach modelu.

Model geologiczny z prostymi warstwami na krawędziach

Przejdź do ramki "Budowa" i dodaj "Krawędź aktywną" o szerokości [1 m]. Krawędź aktywna pokazana jest na czerwono.

Wizualizacja krawędzi aktywnej - ramka "Budowa"

Otwór "BH 1" nie znajduje się w obrębie krawędzi aktywnej, dlatego wygenerowany model pozostaje bez zmian. Przejdź ponownie do ramki "Model geologiczny", wybierz otwór BH1 i dodaj dwa nowe otwory "BH 1(4)" [5; 0,5] oraz "BH 1(5)" [5; 9,5] korzystając z przycisku "Dodaj tekstowo".

Definiowanie nowych otworów w obrębie krawędzi aktywnej

Obydwa dodane otwory znajdują się w obrębie krawędzi aktywnej - podczas generowania modelu, utworzone zostały na krawędziach modelu tymczasowe punkty pomocnicze z takimi samymi warstwami.

Krawędzie modelu znacząco się zmieniły. Obecnie kształt warstw jest taki sam jak przekrój w środku modelu.

Model końcowy

Podczas modelowania rzeczywistych budów, wskazane jest definiowanie krawędzi aktywnej, aby właściwie odwzorować punkty i otwory położone najbliżej krawędzi budowy.

Poprzedni przykład Następny przykład

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.