Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Tomlinson

Ta szeroko stosowana metoda przyjmuje parametry wytrzymałości gruntu na ścinanie bez odpływu do obliczania nośności pala. Przyjmowane jest ponadto założenie, że opór pobocznicy pala zależy od parcia wynikającego z obciążenia nadkładem gruntu.

Opór pobocznicy pala obliczany jest wg wzoru:

gdzie:

ca, j

-

adhezja w j-tej warstwie (naprężenie ścinające między powierzchnią pala i otaczającym gruntem)

As, j

-

powierzchnia pobocznicy pala w j-tej warstwie

αj

-

wyznaczony empirycznie współczynnik adhezji (uzależniony od rodzaju gruntu, rodzaju pala, itp.) w j-tej warstwie

cu, j

-

spójność w j-tej warstwie w warunkach bez odpływu (wytrzymałość gruntu na ścinanie w warunkach bez odpływu)

Empiryczny współczynnik adhezji α jest obliczany wstecznie przez program. Jego wartości, można również dostosowywać ręcznie w oknie dialogowym "Dodaj nowy grunt".

Opór podstawy pala obliczany jest wg wzoru:

gdzie:

qb

-

jednostkowy opór podstawy pala

Ab

-

powierzchnia podstawy pala

cu

-

wytrzymałość gruntu na ścinanie w warunkach bez odpływu

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.