GEO5

Fundamenty płytkie

Stopy i ławy fundamentowe

Spośród posadowień płytkich najpopularniejszym rodzajem fundamentu jest stopa fundamentowa. W programach Fundamenty bezpośrednie lub Fundamenty bezpośrednie CPT można zaprojektować różnorodne rodzaje fundamentów.

Program Fundamenty bezpośrednie pdo określenia nośności podłoża fundamentowego wykorzystuje charakterystyki wytrzymałościowe M-C (ϕ, c), natomiast program Fundamenty bezpośrednie CPT do określenia nośności podłoża fundamentowego wykorzystuje charakterystyki wytrzymałościowe M-C (ϕ, c), natomiast program.

Obydwa programy umożliwiają wyznaczenie osiadań i zbrojenia fundamentów żelbetowych, a także projektowanie fundamentów pasmowych obciążonych obciążeniem ciągłym, np. pod ścianami.

Płyty stropowe i fundamentowe

Program Płyta służy do projektowania rusztów i płyt fundamentowych. Wyznacza odkształcenia, siły wewnętrzne i zbrojenie płyt o dowolnym kształcie za pomocą metody elementów skończonych (MES). Projektowana płyta może mieć różne rodzaje podpór, tj. pale czy podłoże sprężyste. W programie można także analizować płyty stropowe.

Fundamenty pasmowe (ławy)

W przypadku fundamentów, które są obciążone nierównomiernie, np. pod słupami, zalecamy zastosowanie programu Belka, który umożliwia wyznaczenie sił wewnętrznych w elemencie belkowym posadowionym na podłożu sprężystym.

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.