Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Stateczność skarp i zboczy

Pakiet GEO5 oferuje kilka programów służących do projektowania i analizy stateczności globalnej zboczy, zboczy skalnych, skarp, zapór, nowo budowanych nasypów i obudów głębokich wykopów. Obliczenia stateczności mogą być prowadzone z zastosowaniem wielu metod obliczeniowych (Bishopa, Felleniusa, Sarmy, Janbu i wielu innych).

Programy do analizy stateczności skarp i zboczy

Podstawowym programem służącym do analizy stateczności jest program Stateczność zbocza. Program ten pozwala na rozwiązanie zagadnienia stateczności zbocza z wykorzystaniem kołowych lub wielobocznych (łamanych) powierzchni poślizgu oraz umożliwia automatyczne wyznaczenie powierzchni najbardziej niekorzystnej. Program Stateczność zbocza współpracuje ze wszystkimi programami służącymi do analizy i Projektowania Głębokich Wykopów oraz Projektowania Konstrukcji Oporowych. W programie Stateczność zbocza można modelować różnorodne konstrukcje wzmacniające, tj. kotwy czy zbrojenie gruntu oraz uwzględniać wpływ dowolnej liczby dodatkowych obciążeń, w tym także obciążeń sejsmicznych.

Moduł Stateczność zbocza — Przepływ wody umożliwia określenie ciśnień porowych w skarpie z zastosowaniem analizy przepływu wód gruntowych w stanie ustalonym lub nieustalonym metodą elementów skończonych. Moduł jest podłączony bezpośrednio do programu Stateczność zbocza i można go dokupić osobno bez konieczności zakupu programu MES.

Program Nasypy zbrojone służy do analizy zboczy i nasypów zbrojonych. Program ten posiada szeroką, wbudowaną bazę danych parametrów zbrojenia gruntu. Dane do bazy dostarczają producenci. Do analizy zboczy gwoździowanych (gwoździe bierne z obudową z betonu natryskowego lub siatek stalowych) służy natomiast program Zbocze Gwoździowane.

Program Stateczność zbocza skalnego służy do analizy stateczności zboczy skalnych i ścian dla specyficznych form zniszczenia, z uwzględnieniem gładkiej i łamanej powierzchni poślizgu lub metody klina skalnego.

Program Pal stabilizujący ma zastosowanie do projektowania palisad stabilizujących przemieszczenia lub wzmacniających skarpy/zbocza.

Wszystkie zagadnienia stateczności można również analizować z zastosowaniem metody elementów skończonych (metodą redukcji fi, c) w programie MES.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.