GEO5

Analiza stateczności

Analiza stateczności skarp i zboczy

Zagadnienie stateczności dowolnie określonego zbocza zbudowanego z gruntów lub zwietrzałych skał można rozwiązać analitycznie w programie Stateczność zbocza. Program umożliwia wyznaczenie najbardziej niekorzystnej kołowej lub wielokątnej powierzchni poślizgu, rozwiązuje konkretne scenariusze dotyczące wód gruntowych, jednocześnie uwzględniając elementy stabilizujące zbocze, takie jak kotwy, gwoździe, zbrojenie i/lub pale.

Sprawdzenie nośności i odkształcenia pali stabilizujących zbocze można przeprowadzić w programie Pal stabilizujący.

GEO5 oprogramowanie geotechniczne - Analiza stateczności skarp i zboczy

Stateczność zboczy skalnych

Program Stateczność zbocza skalnego rozwiązuje zagadnienie stateczności zboczy skalnych z zastosowaniem płaskich lub wielokątnych powierzchni poślizgu. W programie tym można także przeprowadzić analizę klina skalnego za pomocą stereograficznego rzutu Lamberta.

GEO5 oprogramowanie geotechniczne - Stateczność zboczy skalnych

Stateczność skarp stworzonych przez człowieka

Program Nasypy zbrojone służy do projektowania skarp zbrojonych geotekstyliami. Oprócz analizy stateczności globalnej program przeprowadza wymagane dla tego typu konstrukcji weryfikacje, takie jak sprawdzenie obrotu i poślizgu, stateczności wewnętrznej, poślizgu zbrojenia, a także nośności podłoża pod fundamentem.

Program Zbocze gwoździowane jest przeznaczony do analizy zboczy wzmacnianych za pomocą gwoździ i betonu natryskowego lub siatki stalowej. W programie wykonywane jest sprawdzenie stateczności ogólnej skarpy, a ponadto stateczności wewnętrznej gwoździ i wymiarowanie obudowy żelbetowej lub siatki stalowej.

GEO5 oprogramowanie geotechniczne - Stateczność skarp stworzonych przez człowieka

Analiza MES

Wody gruntowe mogą być analizowane także numerycznie, za pomocą obliczenia przepływu wody w module Przepływ wody stanowiącym rozszerzenie programu Stateczność zbocza. Dostępne są opcje analizy przepływu wody zarówno w stanie ustalonym jak i nieustalonym.

Stateczność dowolnie określonych zboczy można również sprawdzać numerycznie w programie MES. W programie tym stosowana jest stopniowa redukcja parametrów wytrzymałościowych M-C (ϕ, c). Analizę taką przeprowadza się dla dowolnej modelowanej fazy budowy. W razie potrzeby, numeryczną analizę przepływu wody można także wykonać w module Przepływ wody stanowiącym rozszerzenie programu MES.

GEO5 oprogramowanie geotechniczne - Analiza MES

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.