Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

GEO5

Stateczność skarp i zboczy

Pakiet GEO5 oferuje kilka programów służących do projektowania i analizy stateczności globalnej zboczy, zboczy skalnych, skarp, zapór, nowo budowanych nasypów i obudów głębokich wykopów. Obliczenia stateczności mogą być prowadzone z zastosowaniem wielu metod obliczeniowych (Bishopa, Felleniusa, Sarmy, Janbu i wielu innych).

Programy do analizy stateczności skarp i zboczy

Podstawowym programem służącym do analizy stateczności jest program Stateczność zbocza. Program ten pozwala na rozwiązanie zagadnienia stateczności zbocza z wykorzystaniem kołowych lub wielobocznych (łamanych) powierzchni poślizgu oraz umożliwia automatyczne wyznaczenie powierzchni najbardziej niekorzystnej. Program Stateczność zbocza współpracuje ze wszystkimi programami służącymi do analizy i Projektowania Głębokich Wykopów oraz Projektowania Konstrukcji Oporowych. W programie Stateczność zbocza można modelować różnorodne konstrukcje wzmacniające, tj. kotwy czy zbrojenie gruntu oraz uwzględniać wpływ dowolnej liczby dodatkowych obciążeń, w tym także obciążeń sejsmicznych.

GEO5 Introduction to Slope Stability      GEO5 Construction Stages in Slope Stability

Program Nasypy zbrojone służy do analizy zboczy i nasypów zbrojonych. Program ten posiada szeroką, wbudowaną bazę danych parametrów zbrojenia gruntu. Dane do bazy dostarczają producenci. Do analizy zboczy gwoździowanych (gwoździe bierne z obudową z betonu natryskowego) służy natomiast program Zbocze Gwoździowane.

Program Stateczność zbocza skalnego służy do analizy stateczności zboczy skalnych i ścian dla specyficznych form zniszczenia, z uwzględnieniem gładkiej i łamanej powierzchni poślizgu lub metody klina skalnego.

Program Pal stabilizujący ma zastosowanie do projektowania palisad stabilizujących przemieszczenia lub wzmacniających skarpy/zbocza.

Wszystkie zagadnienia stateczności można również analizować z zastosowaniem metody elementów skończonych (metodą redukcji fi, c) w programie MES. Zwierciadło wody gruntowej lub jej przepływ można wyznaczyć w programie MES – Przepływ wody, a następnie przesłać do programu Stateczność zbocza lub MES w celu przeprowadzenia analizy stateczności.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.