GEO5

BIM Geotechniczny

GEO5 i BIM

GEO5 widzi przyszłość w technologii BIM i w pełni ją wspiera. Naszym zdaniem podstawą pracy w BIM są następujące trzy elementy:

1. Sposób pracy – elektroniczne przechowywanie i przetwarzanie wszystkich danych i modeli przez cały okres eksploatacji konstrukcji

2. Komunikacja - możliwość przesyłania tych danych pomiędzy innymi programami pracującymi w technologii BIM

3. Model 4D – modelowanie konstrukcji w 3D i modelowanie kolejnych jej zmian w czasie

GEO5 2022 i BIM Geotechniczny

Metodologia pracy

Podstawowym wymogiem BIM jest to, aby wszystkie dane, które są przechowywane w programie, nie zostały utracone i były dostępne w każdej chwili. Jasne przy tym jest, jakie założenia zostały przyjęte podczas ich tworzenia, jakie uproszczenia zostały przyjęte i jaka była interpretacja pomierzonych danych.

Rdzeniem naszego podejścia do BIM jest program Stratygrafia 3D, za którym podążają inne programy. W programie tym zaczynamy od zestawienia informacji o placu budowy w celu stworzenia modelu 3D. Otrzymane modele i parametry gruntu są następnie wykorzystywane do obliczeń geotechnicznych i modelowania konstrukcji naziemnej w innych programach..

Komunikacja

GEO5 obsługuje:

– Eksport modeli IFC z możliwością eksportu i definiowania danych użytkownika

– Import i eksport tabeli i plików tekstowych na wielu poziomach programu

– Ładowanie danych i obiektów z innych programów (DXF, DWG, LandXML)

– Stosowanie standardów danych geotechnicznych AGS i SEP3

Eksport danych IFC z GEO5

Model 4D

Podstawą modelowania BIM jest stworzenie trójwymiarowego modelu podłoża gruntowego, który w dalszych krokach jest systematycznie rozwijany. W ramach poszczególnych faz budowy możliwe jest modelowanie robót ziemnych oraz wgrywanie obiektów – konstrukcji. Poszczególne programy umożliwiają następnie modelowanie historii budowy.

Modelowanie robót ziemnych w programie GEO5 Stratygrafia 3D

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.