GEO5 Oprogramowanie

Ściana analiza

Program Ściana analiza służy do projektowania obudów głębokich wykopów (tj. ścianki szczelne, ściany szczelinowe, ścianki berlińskie, palisady i inne) metodą parć zależnych. Program modeluje rzeczywistą pracę konstrukcji w kolejnych fazach budowy, wyznacza jej przemieszczenia, siły wewnętrzne i wykonuje wymiarowanie konstrukcji ściany (stal, żelbet, drewno).

Ponadto program przeprowadza sprawdzenie stateczności wewnętrznej układu kotwienia oraz wyznacza nośności kotew.

Podstawowe obliczenia zagłębienia ściany w gruncie, sił wewnętrznych i wymiarowanie można także wykonać w programie GEO5 Ściana projekt.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • Zastosowanie metody parć zależnych (nieliniowy model sprężysto-plastyczny), tzn. wartość parcia oddziałującego na konstrukcję zależy od jej odkształcenia
 • Różnorodność dostępnych, predefiniowanych typów konstrukcji:
  • Palisady (ściany ciągłe i nieciągłe)
  • Ścianki berlińskie – Profile stalowe (I, HEB)
  • Ścianki  szczelne
   • Grodzice stalowe (Skyline, Arcelor Mittal, Vítkovice Steel, Agastyl, ThyssenKrupp, Gerdau, Bethlehem Steel, Mer Lion Metals)
   • Grodzice winylowe (CMI, ESP Everlast Synthetic Products)
  • Ściany żelbetowe prostokątne (ściany szczelinowe)
  • Palisady drewniane
  • Inne – możliwość definiowania własnych parametrów przekrojów
 • Projektowanie ścian wspornikowych, kotwionych i rozpieranych (rozpory, stropy)
 • Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego
 • Wbudowana baza danych parametrów gruntów
 • Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione)
 • Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcją
 • Wbudowana baza kotew:
  • Iniekcyjne, prętowe (VSL, Dywidag)
  • Iniekcyjne, cięgnowe (VSL, Dywidag)
  • Śrubowe (Helical Anchors Ltd, Chance, MacLean)
  • Bierne, prętowe (VSL, Minova)
  • Bierne z płytą kotwiącą
 • Nośność kotew (nośność na zerwanie, nośność na wyciąganie z gruntu, nośność na wyciąganie z buławy)
 • Analiza kotew biernych i gwoździ
 • Sprawdzenie stateczności wewnętrznej poziomów kotwienia
 • Wybór metody wyznaczania modułu reakcji poziomej gruntu (Schmitt, Ménard, Chadeisson i in.)
 • Możliwość definiowania nieliniowego rozkładu modułu reakcji gruntu
 • EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych
 • EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych
 • Dowolny kształt terenu za konstrukcją
 • Modelowanie przypór gruntowych przed konstrukcją
 • Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych)
 • Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie)
 • Weryfikacja stateczności dna wykopu (wypór, odwodnienie)
 • Możliwość uwzględnienia minimalnego parcia do wymiarowania
 • Definiowanie dowolnej liczby poziomów rozparcia
 • Tworzenie obwiedni sił wewnętrznych dla wybranych faz budowy
 • Tworzenie obwiedni sił wewnętrznych dla wybranych faz budowy
 • Wymiarowanie przekrojów żelbetowych, stalowych i drewnianych według rożnych norm (EC, PN, BS, SNiP, CSN, normy chińskie i in.)

More Features

Materiały Szkoleniowe

Wzajemne powiązanie programów   

Program umożliwia transfer wybranych danych w celu dalszej analizy do następujących programów:             

Więcej informacji na temat powiązań programów GEO5.

Przykład raportu z programu "Ściana analiza"

GEO5 Ściana analiza - Przykład raportu z programu

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych

Nowe funkcjonalności w GEO5 2024

GEO5 2024
 • Nowy program GEO5 Laboratorium
 • Model Hoeka-Browna (MES)
 • Dane wyjściowe do drukarek wielkoformatowych (Stratygrafia 3D)
 • Połączenie z chmurą
 • IFC - nowe wprowadzanie danych użytkownika

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.