Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

GEO5

Ściana analiza

Program Ściana analiza służy do projektowania obudów głębokich wykopów (tj. ścianki szczelne, ściany szczelinowe, ścianki berlińskie, palisady i inne) metodą parć zależnych. Program modeluje rzeczywistą pracę konstrukcji w kolejnych fazach budowy, wyznacza jej przemieszczenia, siły wewnętrzne i wykonuje wymiarowanie konstrukcji ściany (stal, żelbet, drewno).

Ponadto program przeprowadza sprawdzenie stateczności wewnętrznej układu kotwienia oraz wyznacza nośności kotew.

Podstawowe obliczenia zagłębienia ściany w gruncie, sił wewnętrznych i wymiarowanie można także wykonać w programie GEO5 Ściana projekt.

Koszt pierwszej licencji: 3  200 zł

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • Zastosowanie metody parć zależnych (nieliniowy model sprężysto-plastyczny), tzn. wartość parcia oddziałującego na konstrukcję zależy od jej odkształcenia
 • Różnorodność dostępnych, predefiniowanych typów konstrukcji:
  • Palisady (ściany ciągłe i nieciągłe)
  • Ścianki berlińskie – Profile stalowe (I, HEB)
  • Ścianki  szczelne  (Skyline, Arcelor Mittal, Vítkovice Steel, Agastyl, ThyssenKrupp, Gerdau, Bethlehem Steel, Mer Lion Metals)
  • Ściany żelbetowe prostokątne (ściany szczelinowe)
  • Palisady drewniane
  • Inne – możliwość definiowania własnych parametrów przekrojów
 • Projektowanie ścian wspornikowych, kotwionych i rozpieranych (rozpory, stropy)
 • Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego
 • Wbudowana baza danych parametrów gruntów
 • Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione)
 • Dowolna liczba sił dodatkowych w postaci sił skupionych lub momentów zginających
 • Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcją
 • Dowolny kształt terenu za konstrukcją
 • Dowolna liczba faz budowy
 • Definiowanie dowolnej liczby poziomów kotwienia, rozparcia lub podpór sprężystych
 • Modelowanie przypór gruntowych przed konstrukcją
 • Sprawdzenie stateczności wewnętrznej poziomów kotwienia
 • Wbudowana baza kotew:
  • Iniekcyjne, prętowe (VSL, Dywidag)
  • Iniekcyjne, cięgnowe (VSL, Dywidag)
  • Śrubowe (Helical Anchors Ltd, Chance, MacLean)
  • Bierne, prętowe (VSL, Minova)
  • Bierne z płytą kotwiącą
 • Wyznaczanie nośności kotew
 • Analiza kotew biernych i gwoździ
 • Analiza według teorii stanów granicznych lub współczynnika bezpieczeństwa
 • Wybór metody wyznaczania modułu reakcji poziomej gruntu (Schmitt, Ménard, Chadeisson i in.)
 • Możliwość definiowania nieliniowego rozkładu modułu reakcji gruntu
 • Automatyczna lub manuala iteracja modułu reakcji podłoża
 • EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych
 • EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych
 • Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych)
 • Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie)
 • Weryfikacja stateczności dna wykopu (wypór, odwodnienie)
 • Możliwość uwzględnienia minimalnego parcia do wymiarowania
 • Wykresy sił wewnętrznych i przemieszczeń dla poszczególnych faz budowy
 • Tworzenie obwiedni sił wewnętrznych dla wybranych faz budowy
 • Wymiarowanie przekrojów żelbetowych, stalowych i drewnianych według rożnych norm (EC, PN, BS, SNiP, CSN, normy chińskie i in.)

 

More Features

Materiały Szkoleniowe

Nowa Edycja GEO5 2019

GEO5 2019

Nowości & Funkcje

 • Wprowadzanie współrzędnych GPS w bezpośrednim powiązaniu z Google Maps
 • Eksport do formatów BIM – IFC oraz LandXML
 • Import różnych formatów badań polowych - AGS, TXT, UNI, CPT, GEF (Stratygrafia 3D)
 • Nowe moduły do programu Stratygrafia 3D - Karty i Przekroje
 • Wyznaczanie nośności i osiadań fundamentów na podstawie badań presjometrycznych (Fundamenty bezpośredni CPT)

Przykład raportu z programu "Ściana analiza"

GEO5 Ściana analiza - Przykład raportu z programu

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych

Wzajemne powiązanie programów   

Program umożliwia transfer wybranych danych w celu dalszej analizy do następujących programów:             

Więcej informacji na temat powiązań programów GEO5.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.