GEO5

Licencja studencka

Licencja Studencka przeznaczona jest dla uczniów i studentów szkół średnich lub wyższych o profilu budowlanym lub technicznym. Oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych. Nie może być wykorzystywane komercyjnie ani w żadnym innym celu.

Jaki jest koszt?

Koszt licencji studenckiej wynosi 200 PLN + VAT rocznie. Licencja jest ważna przez rok. Ważność klucza programowego może zostać przedłużona po przedstawieniu indeksu studenta lub innego oficjalnego dowodu studiowania - na początku kolejnego roku akademickiego. Klucz programowy może być skonfigurowany zdalnie. Licencja Studencka obejmuje wszystkie programy pakietu GEO5 (oraz w miarę potrzeb FIN EC) wraz z bezpłatnymi aktualizacjami. Oprogramowanie przewidziane jest jedynie do studiów indywidualnych i wykonywania projektów uczelnianych (np. prac dyplomowych).

Jaka jest różnica pomiędzy licencją Studencką i licencją Profesjonalną?

  • Raport wyjściowy/dokumentacja zawiera znak wodny „Licencja studencka”
  • Raporty wyjściowe w wersji Studenckiej mogą być zapisywane tylko w formacie nieedytowalnym