GEO5

Zbieranie danych

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna GEO5 Data Collector (na Androida i iOS) służy do zbierania danych w terenie lub laboratorium i współpracuje z telefonami komórkowymi i tabletami. Aplikacja mobilna i program Stratygrafia 3D wymieniają zebrane dane między sobą.

Aplikacja mobilna umożliwia wprowadzanie danych według wybranego szablonu programu Stratygrafia 3D, pracę z Google Maps oraz z danymi GPS, zdjęciami, filmami i nagraniami audio. Ponieważ aplikacja współpracuje z szablonami, użytkownik może w łatwy sposób samodzielnie zdefiniować, jakie dane musi wprowadzić za pośrednictwem aplikacji. Aplikacja jest dostępna w Google Play i w App Store.

GEO5-logo QR code to Google Play Logo Google Play QR code to Apple App Logo Apple Store

Przetwarzanie danych z badań terenowych w aplikacji mobilnej

Praca z chmurami punktów

Chmury punktów zawierające do 100 milionów punktów można przetwarzać w programie Chmura punktów. Program ten umożliwia usuwanie zabudowań i roślinności, redukcję szumów, przesuwanie współrzędnych, modyfikację zwierciadeł wody oraz redukcję liczby punktów. Następnie moduł importuje przetworzoną chmurę punktów do programu Stratygrafia 3D, jest w stanie również wykorzystać kolory z chmury do pokolorowania terenu w Stratygrafii 3D. Przetwarzane są chmury punktów zarówno z fotogrametrii, jak i systemu LiDAR.

Praca z chmurami punktów w GEO5

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.