Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Zbieranie danych

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna GEO5 Data Collector (na Androida i iOS) służy do zbierania danych w terenie lub laboratorium i współpracuje z telefonami komórkowymi i tabletami. Aplikacja mobilna i program Stratygrafia 3D wymieniają zebrane dane między sobą.

Aplikacja mobilna umożliwia wprowadzanie danych według wybranego szablonu programu Stratygrafia 3D, pracę z Google Maps oraz z danymi GPS, zdjęciami, filmami i nagraniami audio. Ponieważ aplikacja współpracuje z szablonami, użytkownik może w łatwy sposób samodzielnie zdefiniować, jakie dane musi wprowadzić za pośrednictwem aplikacji. Aplikacja będzie dostępna wkrótce (w Google Play w grudniu 2022, w App Store w maju 2023).

Przetwarzanie danych z badań terenowych w aplikacji mobilnej

Work with point clouds

Chmury punktów zawierające do 100 milionów punktów można przetwarzać w programie Chmura punktów. Program ten umożliwia usuwanie zabudowań i roślinności, redukcję szumów, przesuwanie współrzędnych, modyfikację zwierciadeł wody oraz redukcję liczby punktów. Następnie moduł importuje przetworzoną chmurę punktów do programu Stratygrafia 3D, jest w stanie również wykorzystać kolory z chmury do pokolorowania terenu w Stratygrafii 3D. Przetwarzane są chmury punktów zarówno z fotogrametrii, jak i systemu LiDAR.

Praca z chmurami punktów w GEO5

Więcej referencji

Wypróbuj bezpłatnie GEO5 oprogramowanie

Aktywuj 14-dniową wersję testową bez ograniczeń analizy.