TRUSS4 Oprogramowanie

Klucze i licencje

Rodzaje kluczy

System licencjonowania Fine wykorzystuje następujące rodzaje kluczy Gemalto Sentinel:

Klucz Rodzaj klucza Wygląd Zastosowanie Nazwa klucza
Sprzętowy Lokalny, czasowy Jeden użytkownik HASP HL Time
Sieciowy, czasowy Wielu użytkowników HASP HL NetTime (10,50)
Programowy (kod) Lokalny, czasowy Jeden Komputer HASP SL AdminMode

Klucz sprzętowy — Lokalny

Klucz sprzętowy to małe urządzenie, które należy podłączyć do portu USB komputera. Programy można zainstalować na dowolnej liczbie komputerów. Należy jednak pamiętać, że w danej chwili działają tylko na komputerze, do którego jest aktualnie podłączony klucz sprzętowy (lokalny).

Klucz sprzętowy — Sieciowy

Klucz sprzętowy sieciowy to małe urządzenie, które należy podłączyć do dowolnego komputera w sieci. Z oprogramowania można korzystać na dowolnej liczbie komputerów w sieci lub na maszynach wirtualnych. Maksymalna liczba użytkowników, którzy mogą jednocześnie pracować z oprogramowaniem, wynika z liczby wykupionych licencji.

Klucz programowy (kod)

Klucz programowy jest to specjalny kod numeryczny na dysku twardym, powiązany ze sprzętem danego komputera, na którym jest zainstalowany. Klucz programowy wysyłamy e-mailem niezwłocznie po otrzymaniu płatności. Oprogramowanie można zainstalować i używać tylko na jednym komputerze. W przypadku zakupu nowego komputera, kod można przenieść (dotyczy tylko wersji komercyjnej). Klucze programowe nie są dozwolone na maszynach wirtualnych.

Rodzaje licencji

Cel użytkowania determinuje rodzaj licencji – licencja lokalna (na pojedynczy komputer) lub licencja sieciowa (dla większej liczby komputerów w sieci lub na maszynach wirtualnych). Więcej informacji o rodzajach licencji.

Sterowniki kluczy

Odwiedź sekcję pobierania, aby znaleźć sterowniki kluczy.

Działania z licencjami i kluczami

W tej sekcji opisano poszczególne działania związane z licencjami Fine.

FAQ

Klucz zabezpieczający USB nie został rozpoznany, co mam zrobić?

Po podłączeniu klucza zabezpieczającego USB, czerwona dioda LED na kluczu zaświeci się, wskazując, że działa on prawidłowo. Jeśli czerwona dioda LED nie świeci się, spróbuj zainstalować sterownik.


Gdzie mogę znaleźć numer seryjny mojego klucza zabezpieczającego?

Numer seryjny można znaleźć w programie Fine License Customer jako "KeyID".


Jak mogę zainstalować sterownik klucza?

W przypadku problemów z oprogramowaniem GEO5 należy upewnić się, że najnowszy sterownik jest poprawnie zainstalowany. Odwiedź następującą stronę, aby dowiedzieć się, jak zainstalować sterownik.


Czy można przenieść kod numeryczny na inny komputer?

Kod numeryczny jest powiązany z parametrami sprzętowymi danego komputera, na którym jest zainstalowany. W przypadku zakupu nowego komputera kod można przenieść (tylko w przypadku posiadania komercyjnej wersji oprogramowania). W przypadku kradzieży / uszkodzenia dysku twardego prosimy o kontakt .


Czy można zmienić sprzęt komputera, na którym jest zainstalowany kod numeryczny?

Jeśli sprzęt (hardware) został częściowo zmieniony, zgłoś zmiany sprzętu aby przywrócić pełną funkcjonalność klucza.


Jak działa klucz sieciowy?

Our network licenses are only distributed with a hardlock. If you buy a network license, you may use the software on more computers in the network or on virtual machines. The maximum number of users that can work with the software at once is given by the number of purchased licenses. In order to run the application, the appropriate network hardlock has to be connected to a computer in the network. More information about network license settings.


Co zrobić w przypadku zgubienia lub uszkodzenia klucza USB?

Klucz sprzętowy lub klucz programowy reprezentuje licencję. Zgubienie klucza lub kodu numerycznego skutkuje utratą odpowiedniej licencji. W przypadku uszkodzenia klucza oferujemy możliwość wymiany klucza za cenę nowego klucza (patrz cennik). Należy jednak zwrócić stary klucz.


Jak mogę zapobiec utracie kodu numerycznego?

Zalecamy użycie narzędzia Zalecamy użycie narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i przywracania systemu (Backup and Restore), które umożliwia utworzenie kopii zapasowej obrazu systemu - kopii zapasowej całego systemu operacyjnego Windows uruchomionego na komputerze, a także wszystkich programów, plików i ustawień. Jeśli komputer ulegnie awarii, możesz użyć kopii zapasowej obrazu systemu do przywrócenia komputera, a tym samym przywrócenia go do pracy w ciągu kilku minut na tym samym lub innym dysku twardym.


Jak dezaktywować klucz programowy?

Jeśli chcesz dezaktywować klucz programowy, wyślij nam wiadomość e-mail na adres support@fine.cz