Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Stateczność zbocza

Program ten ma zastosowanie do projektowania i analizy stateczności zboczy, skarp, nasypów, ścian oporowych, obudów wykopów i innych. Stateczność zbocza może być sprawdzana z zastosowaniem kołowej powierzchni poślizgu (dostępne metody: Bishopa, Felleniusa/Pettersona, Janbu, Morgensterna-Price'a i Spencera) lub łamanej powierzchni poślizgu (metody: Sarmy, Janbu, Morgensterna-Price'a i Spencera).

Stateczność zbocza — Przepływ wody to moduł rozszerzający program służący do wyznaczania ciśnień porowych w zboczu za pomocą analizy przepływu wód gruntowych w stanie ustalonym lub nieustalonym.

Koszt pierwszej licencji: 3  600 zł
 • Dostępne w pakietach:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • Obliczenia mogą być wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne).
 • EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych
 • EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych
 • Obliczanie stateczności wewnętrznej (obrót, przesunięcie, nośność podłoża gruntowego)
 • Proste modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego i geometrii zbocza
 • Wbudowana baza danych parametrów gruntów
 • Szybka i niezawodna optymalizacja powierzchni poślizgu (kołowej lub łamanej)
 • Definiowanie ograniczeń przebiegu płaszczyzny poślizgu
 • Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione)
 • Dowolna liczba poziomów kotwienia
 • Modelowanie wody w postaci zwierciadła wody gruntowej lub izolinii ciśnienia porowego
 • Możliwość uwzględnienia gwałtownego obniżenia wody gruntowej
 • Dowolna liczba faz budowy (wykopy, nasypy)
 • Możliwość wykonania wielu obliczeń dla każdej z faz budowy
 • Proste modelowanie elementów sztywnych
 • Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie)
 • Możliwość uwzględnienia foliacji gruntu
 • Możliwość definiowania zbrojenia gruntu
 • Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych)
 • DWG, DXF import-eksport

More Features

Materiały Szkoleniowe

Nowe funkcjonalności w Edycji GEO5 2022

GEO5 2022
 • GEO5 a geotechniczny BIM
 • Nowy sposób modelowania kotew
  (MES)
 • Analiza nośności pala według EA-Pfähle (Pal)
 • Analiza nośności pala według metody De Beer’a (Pal CPT)
 • Wizualizacja obciążenia i sprężyn
  (Grupa pali)
 • Nowy katalog wzmocnień (Tensar UX) (Nasypy zbrojone)

Przykład raportu z programu "Stateczność zbocza"

GEO5 Stateczność zbocza - Przykład raportu z programu

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych

GEO5 oszczędza Twój czas!

Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.