Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

GEO5

Stateczność zbocza

Program ten ma zastosowanie do projektowania i analizy stateczności zboczy, skarp, nasypów, ścian oporowych, obudów wykopów i innych. Stateczność zbocza może być sprawdzana z zastosowaniem kołowej powierzchni poślizgu (dostępne metody: Bishopa, Felleniusa/Pettersona, Janbu, Morgensterna-Price'a i Spencera) lub łamanej powierzchni poślizgu (metody: Sarmy, Janbu, Morgensterna-Price'a i Spencera).

 

Koszt pierwszej licencji: 3  200 zł
 • Dostępne w pakietach:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • Obliczenia mogą być wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne).
 • EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych
 • EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych
 • Obliczanie stateczności wewnętrznej (obrót, przesunięcie, nośność podłoża gruntowego)
 • Proste modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego i geometrii zbocza
 • Wbudowana baza danych parametrów gruntów
 • Szybka i niezawodna optymalizacja powierzchni poślizgu (kołowej lub łamanej)
 • Definiowanie ograniczeń przebiegu płaszczyzny poślizgu
 • Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione)
 • Dowolna liczba poziomów kotwienia
 • Modelowanie wody w postaci zwierciadła wody gruntowej lub izolinii ciśnienia porowego
 • Możliwość uwzględnienia gwałtownego obniżenia wody gruntowej
 • Dowolna liczba faz budowy (wykopy, nasypy)
 • Możliwość wykonania wielu obliczeń dla każdej z faz budowy
 • Proste modelowanie elementów sztywnych
 • Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie)
 • Możliwość uwzględnienia foliacji gruntu
 • Możliwość definiowania zbrojenia gruntu
 • Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych)
 • DXF import-eksport

More Features

Materiały Szkoleniowe

Nowe funkcjonalności w Edycji GEO5 2020

GEO5 2019
 • Adnotacje we wszystkich programach GEO5
 • Uproszczone modelowanie 3D masywu gruntowego (Stratygrafia)
 • Analiza zboczy zabezpieczonych siatkami (Zbocze gwoździowane)
 • Modelowanie gwoździ (MES)
 • Wyznaczanie nośności podłoża na podstawie sondowań SPT (Pile CPT)

Przykład raportu z programu "Stateczność zbocza"

GEO5 Stateczność zbocza - Przykład raportu z programu

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych
Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.