Program:
Język:

Hoek - Brown

Kryterium wytrzymałości Hoek’a-Brown’a opisuje zniszczenie masywu skalnego (na podstawie przeprowadzonych analiz setek konstrukcji podziemnych i zboczy skalnych) jako:

gdzie:

σ1ef

-

naprężenie główne podczas zniszczenia skały

σ3ef

-

naprężenie drugorzędne podczas zniszczenia skały

σc

-

wytrzymałość skały nienaruszonej na proste ściskanie

σci

-

jednoosiowa wytrzymałość na ściskanie nienaruszonych fragmentów skały

mb,s

-

nieliniowa stała materiałowa zależna od jakości skały

a

-

współczynnik zależny od spękania skały

Podstawowe parametry zmodyfikowanego modelu Hoek’a-Brown’a powinny być wyznaczone na podstawie badań laboratoryjnych i terenowych. W celu przybliżenia tego modelu, przedstawiamy krótką listę zakresów poszczególnych parametrów. Jeżeli znana jest klasyfikacja skał z wykorzystaniem GSI, istnieje wówczas możliwość wyznaczenia parametrów H-B przez program

W rzeczywistej analizie, parametry H-B są przekształcane do parametrów M-C. Procedura rozwiązania jest wówczas identyczna z kryterium Mohr'a-Coulomb'a.

Do przekształcenia parametrów Hoeka-Browna wykorzystywane jest rozwiązanie według Hoeka, Carranza-Torresa i Corkuma (2002) w przypadku analizy stateczności zbocza skalnego:

Kąt tarcia wewnętrznego φ:

Spójność (wytrzymałość na ścinanie) c:

gdzie:

Maksymalna wartość mniejszego naprężenia głównego σ‘3max jest sformułowana w postaci:

gdzie:

γ

-

ciężar jednostkowy gruntu

H

-

wysokość zbocza skalnego

Literature:

Stability analysis of rock slopes with a modified Hoek-Brown failure criterion, ANG Xiao-Li ; LIANG LI ; YIN Jian-Hua International journal for numerical and analytical methods in geomechanics. ISSN 0363-9061, 2004, vol. 28, no2, pp. 181-190.

Hoek E, Carranza-Torres CT, Corkum B.: Hoek–Brown failure criterion—2002 edition. Proceedings of the 5th North American Rock Mechanics Symposium, Toronto, Canada, vol. 1, 2002, pp. 267 – 273.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.