Program:
Język:

Bryły wynikowe

Ramka "Bryły wynikowe" zawiera tabelę ze wszystkimi bryłami wynikowymi modelu. Z lewej strony można wybrać obiekty, które będą wyświetlane - bryły wynikowe, warstwy, teren czy ZWG.

Ramka "Bryły wynikowe"

W przypadku brył wynikowych i warstw możliwe jest wyświetlenie tylko niektórych elementów za pomocą pól wyboru w tabeli. Możliwe jest także zdefiniowanie pionowych odstępów między bryłami wynikowymi, w celu uzyskania lepszej czytelności układu warstw. Jeśli definiowane są odstępy pionowe, mogą być wyświetlane tylko bryły wynikowe.

Bryły wynikowe z odstępami pionowymi

Linie warstw można renderować jako "przycięte" (jak uwzględniono w modelu poniżej) lub "nie przycięte" (bez przycinania przez teren lub inne linie warstw). Wyświetlanie nieprzycinanych linii warstw służy do uzyskania lepszego wyobrażenia o układzie warstw. Linie warstw są przycinane w zależności od kolejności generowania linii warstw.

Wyświetlanie "przyciętych" warstw

Wizualizację rysunku na pulpicie można modyfikować w ramce "Konfiguracja rysunku" oraz za pomocą przycisków na pasku narzędzi "Wizualizacja".

Przycisk "Cofnij" jest bardzo istotnym narzędziem programu. Pozwala na powrót do stanu wyjściowego sprzed jakichkolwiek modyfikacji.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.