Program:
Język:

Wskaźnik ściśliwości przy powtórnym obciążeniu

Wskaźnik ściśliwości przy powtórnym obciążeniu Cr wyznaczany jest z wykresu przedstawiającego zmianę wskaźnika porowatości e jako funkcję naprężenia efektywnego σef kreśloną na skali logarytmicznej dla sekwencji odciążania - dociążania:

Wyznaczanie wskaźnika dekompresji Cr

gdzie:

Δe

-

zmiana wskaźnika porowatości dla krzywej odciążania-dociążania

Δlogσef

-

zmiana naprężenia efektywnego dla krzywej odciążania-dociążania

W przypadku braku wyników laboratoryjnych lub pomiarów na miejscu, wskaźnik dekompresji Cr można w przybliżeniu wyprowadzić z:

gdzie:

Cc

-

wskaźnik ściśliwości

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.