Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analiza prostokątnego przekroju żelbetowego

Przekrój poprzeczny jest prostokątny, jednostronnie zbrojony i obciążony momentem zginającym i normalną siłą ściskającą. Program analizuje przekrój żelbetowy za pomocą metody odkształceń granicznych. Maksymalne dopuszczalne odkształcenie betonu na ściskanie wynosi 0,002 - 0,0035. Zbrojenie na ściskanie nie jest uwzględniane.

Wyznaczony stopień zbrojenia weryfikowany jest za pomocą następujących wyrażeń:

gdzie:

Wykres interakcji N-M

Współczynnik wykorzystania przekroju betonowego poddanego kombinacji momentu zginającego i siły normalnej określany jest jako |0L| / |0R|. Gdzie L jest siłą R jest wytrzymalością z określonym mimośrodem.

Zginanie bez siły normalnej

Przekrój jest prostokątny, zbrojony jednostronnie i obciążony momentem zginającym MSd.

Dopuszczalny moment dla danego przekroju zbrojenia As wynosi:

Następnie program sprawdza czy lokalizacja osi neutralnej x mieści się w granicach lokalizacji dopuszczalnej xlim określonej jako:

gdzie:

Ścinanie

W pierwszej kolejności program wyznacza graniczną wytrzymałość na ścinanie betonu VRd1.

gdzie:

Jeśli graniczna wytrzymałość na ścinanie betonu jest przekroczona wówczas graniczna wytrzymałość na ścinanie VRd2 jest sprawdzana.

gdzie:

Następnie, wymagana powierzchnia przekroju zbrojenia wyznaczana jest ze wzoru:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.