Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Program Grupa pali

Program ten służy do analizy grupy pali (fundamentu palowego ze sztywnym oczepem), z wykorzystaniem zarówno metody sprężystej (MES) jak i rozwiązań analitycznych. Analizowane mogą być pale zawieszone oraz utwierdzone w podłożu.

Pomoc w programie "Grupa pali" obejmuje następujące tematy:

  • Wprowadzanie danych do poszczególnych ramek:

Projekt

Ustawienia

Konstrukcja

Geometria

Materiał

Obciążenie

Profil

Grunty

Przyporządkowanie

Woda

Tarcie ujemne

Sprężyny pionowe

Moduł poziomy

Ustawienia fazy

Nośność pionowa

Osiadanie (grunt spoisty)

Osiadanie (grunt niepoisty)

Analiza (metoda sprężysta)

Wymiarowanie

Nośność

  • Normy i metody obliczeniowe

  • Teoria obliczeniowa do programu "Grupa pali":

Naprężenia w gruncie

Grupa pali

Wymiarowanie konstrukcji betonowych

  • Dane wyjściowe

  • Informacje ogólne na temat pracy w Środowisku użytkownika w programach GEO5

  • Wspólne wprowadzanie danych dla wszystkich programów

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.