Program:
Język:

CSN 73 1002

Do programu wprowadzono dwie metody obliczania pionowej nośności pala wg Komentarza do normy CSN 73 1002 "Fundamenty palowe":

  • Analiza wg teorii 1. grupy stanów granicznych

 Procedura rozwiązania zagadnienia opisana została w Komentarzu do normy CSN 73 1002 "Fundamenty palowe" w rozdziale 3 "Projektowanie" część B - rozwiązanie ogólne wg teorii 1. grupy stanów granicznych (str. 15). Wszystkie podejścia obliczeniowe oparto na wzorach tam podanych. Zakłada się, że pierwotne naprężenie geostatyczne σor oddziałuje od zmienionego (ostatecznego) poziomu podłoża. Współczynnik warunków zachowania się podłoża gruntowego rozpatrywany jest dla głębokości z (zmierzonej od zmienionego podłoża).

Efektywna długość pala stosowana w obliczeniach nośności wynikającej z tarcia na pobocznicy pala redukowana jest o odcinek:

gdzie:

d

-

średnica pala

  • Analiza pala opartego na podłożu nieściśliwym

Analiza pala opartego na podłożu nieściśliwym (kategoria skały R1, R2) wykonywana jest wg części G - Analiza nośności pionowej Rc wg CSN 73 1004 - Komentarz do normy CSN 73 1002 "Fundamenty palowe". Opis rozpoczyna się na stronie nr 27 i zatytułowany jest "Pale oparte na podłożu nieściśliwym". W programie zastosowano te same procedury obliczeniowe. Wartość współczynnika osiadania Iwp jest interpolowana z Tabeli 16, która jest również umieszczona w programie.

Jeżeli wybrana zostanie opcja "analiza według CSN 73 1002" w zakładce "Pale", to analiza prowadzona jest wyłącznie według normy CSN 73 1002, a inne współczynniki nie są wykorzystywane. Jeśli opcja ta nie zostanie wybrana analiza prowadzona jest według wybranej metody z uwzględnieniem odpowiednich współczynników.

Literatura:

Československá státní norma ČSN 73 1002 Pilotové základy, Normalizační institut, Praha, 1987.

Československá státní norma ČSN 73 1004 Velkoprůměrové piloty, Normalizační institut, Praha, 1981.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.