Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Import badań

Przycisk "Importuj" otwiera okno dialogowe "Nowe badanie". W oknie tym, należy określić rodzaj badania, które będzie importowane.

Okno dialogowe "Nowe badanie"

Program "Stratygrafia 3D" umożliwia import następujacych badań polowych:

  • Otwory
  • Sondowania statyczne CPT (Cone penetration tests)
  • Sondowania dynamiczne DPT (Dynamic probe tests)
  • Sondowania SPT (Standard penetration tests)
  • Sondowania presjometryczne PMT (Pressuremeter tests)
  • Badania dylatometryczne DMT (Dilatometric tests)