Program:
Język:

Analiza standardowa

Domyślnie, stosuje się rozwiązanie zaproponowane przez J. Brinch’a - Hansen’a, gdzie nośność gruntu fundamentowego wynika z:

gdzie:

współczynniki nośności:

dla:

             dla:

współczynniki kształtu:

współczynniki wpływu głębokości fundamentu:

wspólczynniki nachylenia:

współczynniki podstawy fundamentu:

współczynniki podłoża:

Oznaczenia kątów dla współczynników b, g

gdzie:

c

-

spójność gruntu

q0

-

ekwiwalentne obciążenie równomierne uwzględniające wpływ głębokości fundamentu

d

-

głębokość podstawy fundamentu

γ1

-

ciężar jednostkowy gruntu nad podstawą fundamentu

b

-

szerokość fundamentu

γ

-

ciężar jednostkowy gruntu

Ne, Nd, Nb

-

współczynniki nośności

se, sd, sb

-

współczynniki kształtu fundamentu

de, dd, db

-

współczynniki wpływu głębokości fundamentu

ie, id, ib

-

współczynniki wpływu nachylenia obciążenia

be, bd, bb

-

współczynniki wpływu nachylenia podstawy fundamentu

ge, gd, gb

-

współczynniki wpływu nachylenia terenu

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego gruntu

l

-

długość fundamentu

δ

-

kąt odchylenia wypadkowej siły od kierunku pionowego

β

-

nachylenie terenu

α

-

nachylenie podstawy fundamentu

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.