Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Metoda ograniczenia wartości naprężenia pierwotnego

Jeżeli w analizie osiadania przyjmiemy ograniczenia procentu pierwotnego naprężenia geostatycznego, wówczas:

a) głębokość aktywna reprezentowana jest głębokością pod fundamentem, gdzie przyrost naprężenia σz osiąga pewien procent początkowego naprężenia geostatycznego:

gdzie:

x%

-

rozważana wartość naprężenia geostatycznego

σor

-

naprężenie geostatyczne

b) osiadanie s wyprowadzone jest z wartości naprężenia oznaczonej kreskowaniem na rysunku i otrzymuje postać:

gdzie:

σz

-

przyrost naprężenia

σor

-

naprężenie geostatyczne

Głębokość aktywna wyznaczona ograniczeniem wartości naprężenia pierwotnego

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.