Program:
Język:

Wyszukiwanie w siatce

Przy analizie z zastosowaniem kołowych powierzchni poślizgu jest czasami zasadne pokazanie kilku powierzchni poślizgu jednocześnie. Aby tego dokonać nalezy wybrac opcję wyszukiwania w siatce.

Analiza siatki wykonywana jest zawsze na podstawie zdefiniowanej, bieżącej powierzchni poślizgu, dlatego zalecamy w pierwszej kolejności przeprowadzić analizę z optymalizacją kołowej powierzchni poślizgu.

Można również zdefiniować ograniczenia powierzchni poślizgu.

W oknie dialogowym należy zdefiniować parametry siatki (środek, promień i obrót). Po przeprowadzeniu analizy, wszystkie powierzchnie są wyznaczane i wyświetlane w wybranej skali barw.

Powierzchnia poślizgu - definiowanie parametrów siatki

W celu uzyskania lepszej reprezentacji, czasami wygodnie jest rozważyć współczynnik bezpieczeństwa tylko do pewnego poziomu - można to ustawić w oknie dialogowym „Definicja skali barw”, naciskając przycisk „Generuj wartości”. Powierzchnie poślizgu poza podanym zakresem nie będą wyświetlane.

Generowanie skali do pewnego poziomu

Metoda ta może być również wykorzystana jako optymalizacja ręczna:

  • Użyj wejściowej powierzchni poślizgu i uruchom obliczenia.
  • Najgorsza powierzchnia poślizgu jest wyświetlana na niebiesko, a jej środek jest pogrubiony.
  • Po ponownym obliczeniu brana jest pod uwagę najgorsza powierzchnia poślizgu i siatka jest obliczana ponownie.
  • Procedurę tę można powtarzać, aż ostateczny środek powierzchni poślizgu znajdzie się w środku siatki.

W każdym razie ta procedura jest mniej wiarygodna niż standardowy algorytm optymalizacji powierzchni poślizgu i zalecamy bardzo ostrożne jej stosowanie.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.