Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Administrator

Administrator Ustawień jest głównym narzędziem do zarządzania poszczególnymi "Ustawieniami" lub "Zestawami szablonów". W szczególności umożliwia użytkownikowi:

  • określić widoczność Ustawień (Zestaw szablonów) na "Liście ustawień (Liście szablonów badań)" (poprzez zaznaczenie pola wyboru w kolumnie "Widoczne")
  • określić Ustawienia domyślne (Zestaw szablonów) dla nowych plików bieżącego programu (kolumna "Domyślne")
  • zobaczyć Ustawienia podstawowe (Zestaw szablonów) wybrane w danym momencie (dostępne poprzez przyciśnięcie przycisku "Edytuj")
  • dodać Ustawienia własne (Zestaw szablonów) (przyciśnięcie przycisku "Dodaj" otwiera okno dialogowe "Nowe ustawienia" z kopią aktualnie wybranego Ustawienia / Zestawu szablonów
  • edytować zdefiniowane Ustawienia własne użytkownika (Zestaw szablonów) (przyciskając przycisk "Edytuj")
  • usuwać Ustawienia własne użytkownika (Zestaw szablonów) (przyciskając przycisk "Usuń").

Dodatkowo, Administrator Ustawień umożliwia eksport i importUstawień (Zestaw szablonów) przechowywanych na dysku.

Widoczność lub ustawienia domyślne (zestaw szablonów) mogą być wybierane za pomocą myszki lub poprzez przyciśnięcie klawisza Spacji (dotyczy wyboru Widoczności) lub klawisza Shift+Spacji (dotyczy wyboru ustawień Domyślnych).

Okno dialogowe "Administrator"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.