Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Administrator ustawień

Administrator Ustawień jest głównym narzędziem do zarządzania poszczególnymi "Ustawieniami". W szczególności umożliwia użytkownikowi:

  • określić widoczność Ustawień na "Liście ustawień" (poprzez zaznaczenie pola wyboru w kolumnie "Widoczne")
  • określić Ustawienia domyślne dla nowych plików bieżącego programu (kolumna "Domyślne")
  • zobaczyć Ustawienia podstawowe wybrane w danym momencie (dostępne poprzez przyciśnięcie przycisku "Edytuj")
  • dodać Ustawienia własne (przyciśnięcie przycisku "Dodaj do administratora" otwiera okno dialogowe "Nowe ustawienia" z kopią aktualnie wybranego Ustawienia)
  • edytować zdefiniowane Ustawienia własne użytkownika (przyciskając przycisk "Edytuj")
  • usuwać Ustawienia własne użytkownika (przyciskając przycisk "Usuń").

Dodatkowo, Administrator Ustawień umożliwia eksport i import Ustawień przechowywanych na dysku.

Widoczność lub ustawienia domyślne mogą być wybierane za pomocą myszki lub poprzez przyciśnięcie klawisza Spacji (dotyczy wyboru Widoczności) lub klawisza Shift+Spacji (dotyczy wyboru ustawień Domyślnych).

Okno dialogowe "Administrator"