Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Ramki

Ramka jest stale otwartym oknem w dolnej części okna aplikacji. Ramki zmieniają się w zależności od wybranego trybu wprowadzania danych danego zadania wybranego z paska narzędzi Tryby oraz przy użyciu przycisku na pasku narzędzi "Konfiguracja rysunku". Ramka może zawierać następujące pozycje: tabela, lista wyboru, pola do wprowadzania danych (h1, h2….) oraz przyciski poleceń.

Przy wybieraniu danych z wykorzystaniem klawiatury należy stosować klawisz funkcyjny "Tab" razem ze strzałką kursora do przemieszczania się w obrębie wybranego elementu (np. po liście wyboru). Zaznaczenie pól wyboru wykonywane jest za pomocą klawisza spacji, a przy użyciu myszy - lewym przyciskiem myszy.

Przyciski, które otwierają okna dialogowe ("Dodaj", "Dodaj w oknie" oraz "Dodaj graficznie") mogą być kontrolowane wyłącznie za pomocą lewego klawisza myszy.

W przypadku gdy okno ramki jest niewystarczająco szerokie (lub wysokie), tak aby wszystkie elementy były widoczne, istnieje mozliwość przesunięcia ramki w pionie lub w poziomie za pomocą strzałek.

Elementy sterowania ramką

Ramkę można zminimalizować za pomocą przycisku w lewym górnym rogu. W takim przypadku, powstała wolna przestrzeń zajmowana jest przez rysunek. Istnieje także możliwość zmiany wysokości ramki poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszki na górną krawędź ramki a następnie przesunięcie jej w górę lub w dół. W niektórych przypadkach, bardziej korzystne jest wykorzystanie przestrzeni ramki na zwiększenie obszaru rysunku. Jest to możliwe ze względu na to, że program wykorzystuje system aktywnych wymiarów i aktywnych obiektów.

W celu przywrócenia (zmaksymalizowania) ramki do jej pierwotnego rozmiaru należy przycisnąć przycisk z nazwą ramki, znajdujący się w lewym, dolnym rogu pulpitu.

Elementy sterowania ramką

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.