Program:
Język:

DL/T 5219 - 2005

Omawiana w tym rozdziale metoda obliczeniowa pochodzi z normy chińskiej DL/T 5219 - 2005. W przeciwieństwie do metody stożka oraz podejścia klasycznego wprowadza ona do obliczeń głębokość krytyczną hc, która zależy od rodzaju gruntu i kształtu fundamentu. Okno dialogowe "Analiza fundamentu rozciąganego" pozwala zdefiniować bezpośrednio wartość hc lub wybrać opcję wyznaczenia tej wielkości przez program na podstawie zdefiniowanego rodzaju gruntu i kształtu analizowanego fundamentu zgodnie z tabelą 6.3.1-1 - Głębokość krytyczna hc.

Table 6.3.1-1 wartości głębokości krytycznej hc określone na podstawie normy chińskiej DL/T 5219-2005

Rodzaj gruntu

Stan gruntu

Głębokość krytyczna hc dla fundamentów rozciąganych

Fundament kołowy

Fundament prostokątny

Piasek lub Pył

bardzo zagęszczony ~ zagęszczony

2,5D

3,0B

Ił / Glina

Zwarty ~ Twardoplastyczny

2,0D

2,5B

Plastyczny

1,5D

2,0B

Miękkoplastyczny - plastyczny

1,2D

1,5B

Uwaga 1: Dla fundamentów prostokątnych, jeśli stosunek pomiędzy długością i szerokością B jest mniejszy od 3, należy obliczać hc jak dla fundamentu kołowego oraz D=0,6*(B+L´).

Uwaga 2: Grunt musi być w stanie naturalnym.

Ramka "Nośność" w oknie dialogowym "Analiza fundamentu rozciąganego" służy do definiowania kolejnego parametru wejściowego tej metody, tj. kąta stożka α. Sposób uwzględniania wpływu sąsiednich fundamentów opisano w rozdziale dotyczącym metody stożka. Pochylenie kolumny θ nie ma wpływu na wyznaczoną nośność fundamentu rozciąganego (wytrzymałość na unoszenie).

Okno dialogowe "Analiza fundamentu rozciąganego" - DL/T 5219-2005

Analiza fundamentu rozciąganego według DL/T 5219-2005

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.