Program:
Język:

Wpływ wody

Wpływ wody przy łamanej powierzchni poślizgu można modelować z wykorzystaniem następujących opcji: dowolny kształt ZWG (Zwierciadło Wody Gruntowej), poziome ZWG lub bezpośrednio oddziaływanie wody na bloki skalne.

Dowolny kształt ZWG

Dowolny kształt ZWG definiuje się w postaci wieloboku. Ciśnienie porowe (naprężenie) na powierzchnię poślizgu uwzględniane jest liniowo zgodnie z równaniem: u = γw * zw.

gdzie:

γw

-

ciężar objętościowy wody

zw

-

linia łącząca punkty (w węzłach), w których jest poziom wody

Siły wypadkowe U (siła oddziaływania wody gruntowej na powierzchnię poślizgu) lub Fw (siła oddziaływania wody gruntowej na wewnętrzną powierzchnię poślizgu w węzłach znajdujących się pod wodą, na metr bieżący szerokości) wyznaczane są z wykresów ciśnień porowych.

Siły oddziaływania wody gruntowej na blok - woda może swobodnie wypływać ze szczelin (ciosów)

Siły oddziaływania wody gruntowej na blok - woda nie może swobodnie wypływać ze szczelin (ciosów)

Poziome ZWG

Poziome ZWG definiuje się podając stałą wysokość hw powyżej podstawy zbocza skalnego (od początku układu współrzędnych). Wpływ wody uwzględniany jest od poziomu wody gruntowej (ZWG) do wybranego punktu na linii pionowej.

Oddziaływanie wody bezpośrednio na bloki

Parcie wody może być również definiowane bezpośrednio wzdłuż ciosów lub na powierzchnię poślizgu. Definiowane jest wówczas jako obciążenie zewnętrzne:

Oddziaływanie wody na wewnętrznej powierzchni poślizgu (woda pomiędzy blokami) Fv

Parcie wody na ciosach (woda między blokami) musi być wprowadzone do obliczeń, kiedykolwiek oczekuje się obecności wody w ciosach pomiędzy blokami. Stosuje się je, jako siłę wypadkową Fv w kN (uwzględniane jet parcie działające na zanurzoną część ciosu na 1 m bieżący).

Oddziaływanie wody na zewnętrznej powierzchni poślizgu (wypór) U

Parcie wody na zewnętrznej powierzchni poślizgu (wypór) definiowane jest jako ciśnienie hydrostatyczne na każdej powierzchni poślizgu wieloboku (zewnętrzna powierzchnia poślizgu) oddzielnie i wprowadzane jako obciążenie zewnętrzne (wypór) U w kN, które można zredukować w zależności od przepuszczalności powierzchni poślizgu (uwzględniane jest parcie działające na zanurzoną część ciosu na 1 m bieżący).

Siły wody działającej na blok skalny

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.