Program:
Język:

Własne dane źródłowe

Program umożliwia import własnych danych źródłowych w formatach *.jpg, *.jpeg, *.jpe, *.png i *.bmp. Za pomocą przycisku "Wczytaj z pliku" otwiera się okno dialogowe do importu danych. W oknie tym można wybrać plik i wczytać go.

Wczytany plik jest wyświetlany w prawej części okna dialogowego "Nowa mapa". Z lewej strony wyświetlany jest plac budowy. Możliwe jest również narysowanie wszystkich znanych punktów na budowie - np. badań polowych czy punktów charakterystycznych. Plik jest umieszczany za pomocą dwóch punktów dowiązujących (A, B). W naszym przykładzie chcemy wyświetlić plan zagospodarowania terenu ze względu na budowę nowego domu. Wiemy, że odwierty BH4 i BH6 zostały wykonane w przyszłych narożnikach projektowanego domu. Umieszczamy więc punkty (A, B) w położeniu otworów BH4 i BH6 po lewej stronie oraz w położeniu planowanych narożników po prawej stronie.

Umieszczanie punktów w odpowiednich miejscach

Punkty można przesuwać za pomocą myszki. Obraz (mapa) jest wstawiany za pomocą przycisku „Dodaj + Zamknij” do listy danych źródłowych, lub może być wyświetlony bezpośrednio w modelu za pomocą przycisku „Dodaj + Na terenie”.

Import własnych danych źródłowych

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.