Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wczytywanie danych do szablonu

W menu programu ("Plik") wybierz opcję "Importuj", "Format DXF do szablonu", a następnie zwyczajnie wybierz plik do importowania. Wgrywane dane wyświetlane są w oknie dialogowym Import DXF a następnie wczytywane są do szablonu. Wybór warstw może być w dowolnym momencie zmodyfikowany.

Przy importowaniu danych możliwe jest dopasowanie zakresu modelu z wykorzystaniem importowanych danych - jest to szczególnie użyteczne, gdy definiowane jest nowe zadanie. 

Importowane dane nie są bezpośrednio przenoszone do programu. Zamiast tego, są one wczytywane do szablonu, który pozwala na późniejszy transfer tych danych do programu. Gdy dane są przenoszone, na ekranie komputera wyświetlany jest szablon i dostępne są przyciski funkcyjne na poziomym pasku narzędzi, stosowane do obsługi szablonu.

Wczytywanie danych do szablonu

Modyfikacja zakresu modelu (dopasowanie obszaru)