Program:
Język:

Podejścia obliczeniowe

Eurokod EN 1997-1 wprowadza do analizy, tzw. podejścia obliczeniowe, które różnią się między sobą zastosowanymi współczynnikami częściowymi.

Według Eurokodu EN 1997-1, współczynniki częściowe są stosowane do oddziaływań lub wyników oddziaływań, do parametrów masywu gruntowego M, lub do odporów R lub obydwu tych wartości. Wartości współczynników częściowych różnią się nie tylko ze względu na przyjęte podejście obliczeniowe, ale również ze względu na rodzaj zadania geotechnicznego (konstrukcje oporowe, pale, itp.) Wartości współczynników częściowych są zdefiniowane w Załącznikach A do Eurokodu; załączniki krajowe zawierają natomiast wartości zalecane w danym państwie. Program automatycznie wyświetla odpowiednie współczynniki, zgodnie z wybranym podejściem obliczeniowym lub na podstawie wyboru innych parametrów w "Ustawieniach".

Należy pamiętać, iż każde Podejście obliczeniowe wprowadza współczynniki częściowe do analizy w inny sposób (np. współczynniki częściowe do oddziaływań i oporów lub oddziaływań i parametrów masywu gruntowego), w konsekwencji wyniki uzyskane przy pomocy każdego z podejść obliczeniowych mogą znacząco różnić się między sobą. Jeżeli dla konkretnego zadania geotechnicznego, Załącznik Krajowy nie precyzuje zalecanego Podejścia obliczeniowego, to jego wybór zależy od projektanta (jego obowiązkiem będzie również ocena, czy wyniki odpowiadają analizowanej sytuacji).

  • Podejście obliczeniowe 1 - Analiza wykonywana jest z zastosowaniem dwóch zestawów współczynników (Kombinacja 1 i Kombinacja 2), w dwóch niezależnych obliczeniach. Współczynniki dotyczą oddziaływań oraz parametrów materiałowych.
  • Podejście obliczeniowe 2 - Stosowane są współczynniki częściowe do oddziaływań i oporów (nośności).
  • Podejście obliczeniowe 3 - Stosowane są współczynniki częściowe do oddziaływań i jednocześnie do materiałów (parametrów materiałowych gruntu).

Okno dialogowe "Nowe ustawienia", obliczenia według EN1997 - Wybór podejścia obliczeniowego

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.