Program:
Język:

Badania dylatometryczne (DMT)

Ramka "Badania DMT" służy do definiowania metody wprowadzania modułu dylatometrycznego do programu. Do wyboru są dwie możliwości - albo definiowanie jako parametr gruntu (poprzez wybór opcji "Definiuj MDMT jako parametr gruntu"), lub poprzez import wyników badania dylatometrycznego (DMT).

Ramka zawiera tabelę z listą zdefiniowanych badań dylatometrycznych (DMT).

Ramka "Badania DMT"

W przypadku, gdy podczas badania dylatometrycznego zmierzona zostanie zerowa wartość modułu dylatometrycznegoMDMT, program umożliwia automatyczną korektę błędnych pomiarów - zamiast wartości zero, w obliczeniach przyjmowana jest średnia arytmetyczna najbliższej górnej i najbliższej

Wyniki badań dylatometrycznych (DMT) można importować do programu wstawiając pliki w formacie UNI (*.uni).

Dane badań dylatometrycznych DMT można kopiować pomiędzy programami "Fundamenty bezpośrednie", "Ściana analiza", "Pal stabilizujący" oraz "Stratygrafia 3D" poprzez "GeoSchowek".

Uwaga: Ramka ta jest dostępna jedynie w przypadku, gdy w ramce "Ustawienia", wybrana jest metoda obliczeń "dylatometr DMT" (zakładka "Osiadania").

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.