Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Ustawienia monitorów

Okno dialogowe "Ustawienia monitorów" służy do ustawiania zmiennych, których wartości będą prezentowane dla danego monitora (monitory punktowe). Ustawienia dla danej listy zmiennych można przejąć z poprzedniej fazy budowy za pomocą przycisku “Przejmij z poprzedniej fazy”. Domyślnie ustawiono wyświetlanie czterech zmiennych. Dodatkowe zmienne można dodać do listy używając przycisku “Dodaj”. Zmienną można usunąć z listy za pomocą przycisku “Usuń”.

W przypadku monitorów liniowych, okno dialogowe służy do aktywacji rysunku wartości, odpowiednio, względem poprzedniej fazy lub fazy definiowania.

Zarówno dla monitorów punktowych jak i liniowych, można zdefiniować schemat kolorów dla rysowanych wartości.

Okno dialogowe “Ustawienia monitorów”

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.