Program:
Język:

Ściana podwójna (dwurzędowa)

W ramce "Geometria" program umożliwia zamodelowanie podwójnej palisady (ściany dwurzędowej).

Konstrukcja taka składa się z trzech elementów:

  • rząd przedni
  • rząd tylny
  • oczep

Wyboru przekroju dokonuje się oddzielnie dla każdego z tych elementów. Połączenie rzędu przedniego z tylnym za pomocą oczepu uwzględniane jest jako sztywne. Ściana tworzy w ten sposób konstrukcję ramową.

Przy wymiarowaniu przekroju uwzględniany jest wpływ siły normalnej.

Model obliczeniowy - 1) rząd przedni, 2) rząd tylny, 3) oczep

Obciążenie ściany stanowią trzy podstawowe obciążenia:

  • parcie gruntu za rzędem tylnym
  • parcie gruntu przed rzędem przednim
  • parcie gruntu pomiędzy rzędami (ścianami)

Parcie gruntu oddziałujące na ścianę przednią i ścianę tylną wyznaczane jest w taki sam sposób jak w obliczeniach typowych ścian pojedynczych.

Parcie gruntu pomiędzy ścianami (rzędami) wyznaczane jest w następujący sposób:

Gdzie:

pc

-

parcie wypadkowe

kc

-

współczynnik sztywności gruntu pomiędzy ścianami (rzędami)

Δv

-

róznica przemieszczeń rzędu przedniego i tylnego

pc,0

-

początkowe parcie gruntu oddziałujące pomiędzy rzędami (ścianami)

Współczynnik sztywności gruntu wyznaczany jest za pomocą:

Gdzie:

Eoed

-

moduł edometryczny

sy

-

odległość pomiędzy rzędami

d

-

średnica lub wysokość przekroju

Początkowe parcie gruntu pomiędzy rzędami wyznaczane jest następująco:

Gdzie:

α

-

współczynnik obliczeniowy; jeśli α > 1 to α = 1

pa

-

parcie czynne gruntu

sy

-

odległość między rzedami

d

-

średnica lub wysokość przekroju

h

-

docelowa głębokość wykopu

φm

-

średnia wartość kąta tarcia wewnętrznego gruntu

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.