Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Specjalny rozkład parcia wody

Specjalny rozkład parcia wody

Opcja ta umożliwia niezależne wprowadzenie (ręczne) rozkładu obciążenia na skutek wody z tyłu i z przodu konstrukcji za pomocą rzędnych ciśnienia porowego na różnych głębokościach. Różnica ciśnień pomiędzy poszczególnymi wartościami jest liniowa. Jednocześnie, istnieje konieczność wprowadzenia poziomów zwierciadeł pełnego nawodnienia gruntu z tyłu h1 i z przodu h2 konstrukcji, łącznie z możliwym zmniejszeniem ciężaru jednostkowego δy z przodu konstrukcji na skutek przepływu wody.

Przykład: Dwie oddzielone linie horyzontu wody gruntowej.

Istnieją dwie przepuszczalne warstwy (piasek i żwir) oddzielone jedną nieprzepuszczalną warstwą iłu, która powoduje rozdzielenie dwóch hydraulicznych linii horyzontu - patrz rysunek:

Przykład rozkładu ciśnienia porowego

Zmiana ciśnienia porowego nad warstwą iłu napędzana jest swobodnym zwierciadłem wody gruntowej GWT1. Rozkład ciśnienia porowego pod warstwą iłu wynika ze stosunku w niższym, oddzielonym zwierciadle wody gruntowej GWT2 gdzie woda gruntowa jest naprężana. Rozkład ciśnienia porowego w ile jest mniej więcej liniowy. 

Przyciąganie powierzchniowe jest odzwierciedlone w analizie jedynie przez zwiększenie stopnia nawodnienia i dlatego wartość γsat jest wstawiana do parametrów gruntu.

W celu rozróżnienia regionów o różnym stopniu nawodnienia można wstawić kilka warstw tego samego gruntu o różnych ciężarach jednostkowych. Ujemne ciśnienie porowe nie jest uwzględniane. Jednak dla warstw o różnym stopniu nawodnienia można zastosować różne wartości wytrzymałości na ścinanie z uwzględnieniem ssania.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.