Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Palisada z profilem stalowym

Palisada z profilem stalowym wymaga zdefiniowania następujących parametrów:

  • Nazwa przekroju (program generuje nazwę domyślną, może być ona zmodyfikowana po wyborze opcji "Użytkownika")
  • Współczynnik redukcji parcia poniżej dna wykopu - ten współczynnik stosowany jest do redukcji parcia gruntu poniżej dna wykopu w przypadku obudów nieciągłych - współczynnik ten może być zdefiniowany przez użytkownika lub wyznaczony automatycznie przez program (w przypadku ścian ciągłych wartość tego współczynnika wynosi 1.0)
  • Kształt przekroju (kołowy, kwadratowy)
  • Średnica pala d i rozstaw osiowy pali a
  • Rodzaj profilu stalowego (stalowy profil I, rura, profil stalowy 2xU, profil spawany) wybierany jest w oknie dialogowym "Katalog profili" (przycisk "Katalog")

Definiowanie parametrów - palisada z profilem stalowym

W celu wyznaczenia charakterystyk przekrojowych profil stalowy konwertowany jest na betonowy.

gdzie:

Ic

-

moment bezwładności przekroju betonowego

Ec

-

moduł sprężystości betonu

Kc

-

współczynnik korekcyjny dla betonu

Is

-

moment bezwładności przekroju stalowego

Es

-

moduł sprężystości stali

Ac

-

pole powierzchni przekroju betonu

As

-

pole powierzchni przekroju stali

a

-

rozstaw pali

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.