Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Program Płyta

Program Płyta służy do analizy płyt fundamentowych oraz płyt dowolnego kształtu na podłożu sprężystym, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych.

Pomoc w programie "Płyta" obejmuje następujące tematy:

  • Wprowadzanie danych do poszczególnych ramek:

Projekt

Ustawienia

Węzły

Linie

Makroelementy

Otwory

Zagęszczenia węzłów

Zagęszczenie linii

Zagęszczenia makroelementów

Generacja siatki

Podpory w węzłach

Podpory linii

Elementy belkowe

Przeguby wewnętrzne

Podłoże makroelementu

Stany obciążeniowe

Obciążenia węzłów

Obciążenia linii

Obciążenia makroelementu

Swobodne obciążenia punktowe

Swobodne obciążenia liniowe

Swobodne obciążenia powierzchniowe

Kombinacja SGN

Kombinacja SGU

Parametry wymiarowania

Wymiarowanie makroelementu

Analiza

Wyniki

Rozkłady

  • Normy i metody obliczeniowe

  • Teoria obliczeniowa dotycząca wymiarowania konstrukcji betonowych

  • Dane wyjściowe

  • Informacje ogólne na temat pracy w Środowisku użytkownika w programach GEO5

  • Wspólne wprowadzanie danych dla wszystkich programów