Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Dodawanie otworu

Nowe otwory mogą być dodane do modelu za pomocą przycisków "Dodaj graficznie" lub "Dodaj tekstowo".

Ramka "Model geologiczny" - dodawanie nowego otworu

Jeśli żaden otwór nie jest wybrany, kiedy korzystamy z przycisku "Dodaj", wówczas nowy otwór generowany jest na podstawie modelu geologicznego (z lewej strony rysunku poniżej).

W przypadku, gdy podczas zastosowania przycisku "Dodaj", jakiś otwór jest zaznaczony/wybrany, nowy otwór jest kopią zaznaczonego otworu (z prawej strony rysunku poniżej).

Otwór wygenerowany automatycznie z modelu geologicznego (z lewej), otwór będący kopią innego otworu (z prawej)

Ostateczny model geologiczny można w prosty sposób modyfikować edytując zdefiniowany otwór.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.