Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wymiarowanie

Ramka "Wymiarowanie" umożliwia wyświetlenie obwiedni sił wewnętrznych i przemieszczeń ze wszystkich analiz (faz budowy). Domyślnie, obwiednia tworzona jest z wyników wszystkich faz budowy. Istnieje jednak możliwość utworzenia obwiedni tylko z wybranych faz. Przycisk "Edytuj" otwiera okno dialogowe "Wybór fazy budowy". W oknie tym można dokonać wyboru faz budowy, które będą wykorzystane do wygenerowania obwiedni (poprzez naciśnięcie odpowiednich przycisków).

Maksymalne wartości wyznaczonych sił wewnętrznych (momentów zginających i sił tnących) wyświetlane są w dolnej części ramki.

Program umożliwia wymiarowanie przekrojów żelbetowych,stalowych, drewnianych lub plastikowych (przy wybraniu opcji "Wymiaruj przekrój"). W celu dokładniejszego zwymiarowania przekroju betonowego istnieje możliwość podziału konstrukcji na przekroje, które następnie mogą być obliczane osobno.

Podczas wymiarowania przekroju istnieje możliwość zdefiniowania współczynnika redukcji nośności przekroju, który redukuje całkowitą nośność przekroju. Podczas wymiarowania przekrojów stalowych, dostępne są następujące opcje uwzględnienia wpływu siły normalnej:

  • siły normalne - nie uwzględniaj: program nie uwzględnia wpływu siły normalnej.
  • siły normalne - definiuj: wartość siły normalnej definiowana jest przez Użytkownika N [kN/m, lbf/ft]

Ramka "Wymiarowanie"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.