Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Grunty niespoiste (analiza w warunkach z odpływem)

W celu wyznaczenia nośności pionowej grupy pali stosowane są te same metody obliczeniowe jak dla analizy pojedynczego pala:

  • NAVFAC DM 7.2
  • metoda naprężeń efektywnych
  • CSN 73 1002

Nośność pionową grupy pali wyznacza się na podstawie wzoru:

gdzie:

n

-

liczba pali w grupie

Rc

-

nośność pionowa pojedynczego pala

ηg

-

efektywność grupy pali

Rzeczywista analiza obliczeniowa wykonywana jest według współczynnika bezpieczeństwa lub zgodnie z teorią stanów granicznych.