Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Analiza według współczynnika bezpieczeństwa

Metodę analizy z zastosowaniem współczynnika bezpieczeństwa można wybrać w zakładce "Pale CPT". W tej samej zakładce można również zdefiniować wymagany współczynnik bezpieczeństwa dla nośności. W analizie pala stosowane jest wtedy następujące wyrażenie:

gdzie:

Fs,d

-

obciążenie pala

SFb

-

współczynnik bezpieczeństwa dla nośności pala

Fr,d

-

nośność pala

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.