Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Obciążenie powierzchniowe - spoczynkowe parcie gruntu

Przyrost jednolicie rozłożonego spoczynkowego parcia gruntu Δσr spowodowanego pionowym obciążeniem powierzchniowym na grunt za konstrukcją obliczane jest za pomocą następującego wzoru:

gdzie:

f

-

wielkość obciążenia powierzchniowego

Kr

-

współczynnik spoczynkowego parcia gruntu

Wykres przyrostu spoczynkowego parcia gruntu na skutek pionowego, jednolitego obciążenia powierzchniowego działającego na grunt

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.