Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą wprowadzonych obciążeń. Dodawanie (edycję) obciążeń wykuje się w oknie dialogowym "Nowe (edycja) obciążenie". Siły wprowadza się zgodnie z konwencją znaków wyświetloną z prawej strony okna dialogowego.

Program pozwala również na importowanie obciążeń za pomocą przycisku "Importuj".

Obciążenie przykładane do grupy pali działa na poziomie górnej krawędzi oczepu - w punkcie [0,0]. Punkt ten nie może znajdować się poza obrysem oczepu/płyty. Wartości te można łatwo uzyskać z analizy wykonanej przez dowolny program do obliczeń statycznych.

Program automatycznie wylicza ciężar własny oczepu, który ma być dodany do wcześniej zdefiniowanego obciążenia. Program pozwala na uwzględnienie ciężaru własnego pala (stosując przycisk po lewej stronie ekranu komputera).

Ciężar własny oczepu Gcap uzyskujemy ze wzoru:

gdzie:

Acap

-

powierzchnia podstawy oczepu/płyty [m2]

t

-

grubość oczepu/płyty [m]

γ

-

ciężar objętościowy konstrukcji [kN/m3]

Ramka "Obciążenie"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.