Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Woda

Ramka "Woda" pozwala na wybór typu wody. Wody gruntowe można zdefiniować na dwa sposoby. Pierwsza z opcji pozwala na określenie położenia poziomu zwierciadła wód gruntowych. Druga opcja pozwala na definiowanie dowolnego kształtu zwierciadła wód gruntowych, przy użyciu współrzędnych. 

Parametry definiowania wody gruntowej (poziom zwierciadła wód gruntowych, współrzędne poszczególnych punktów) można edytować albo w ramce, poprzez wstawianie wartości w polach do wprowadzania, lub na ekranie komputera, za pomocą aktywnych wymiarów, lub aktywnych bloków.

Ramka "Woda"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.