Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Winkler-Pasternak parametry C1 i C2

Model Winklera - Pasternaka do analizy podłoży sprężystych, wprowadza niżej podane równanie równowagi w kierunku pionowym:

gdzie:

c1, c2

-

Stałe charakteryzujące model Winklera - Pasternaka

w

-

Przemieszczenie po kierunku pionowym

fz

-

Obciążenie pionowe działające na warstwę

Podłoże sprężyste wprowadzane jest do obliczeń, za pomocą lokalnych matcierzy sztywności, które są dodawane do macierzy sztywności poszczególnych elementów spoczywających na danym podłożu. W wyniku otrzymywane jest naprężenie kontaktowe σ.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.