Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Konfiguracja rysunku

W ramce "Konfiguracja rysunku", można ustawić parametry wizualizacji (tego co widoczne jest na pulpicie). W każdej ramce istnieje możliwość przełączenia się do trybu "Konfiguracja rysunku" poprzez kliknięcie przycisku na pasku "Wizualizacja".

Przycisk ustawień wizualizacji

Poszczególne kolumny w oknie odpowiadają poszczególnym ramkom. Po lewej stronie są zawsze ustawienia dla ramki bieżącej (ramka "Woda" na rysunku). W kolejnych kolumnach definiuje się wizualizację innych obiektów. Istnieje możliwość definiowania ustawień wizualizacji wyłącznie tych obiektów, które są aktualnie przeglądane.

Ramka "Konfiguracja rysunku"

Przycisk "Zastosuj wszędzie" w dolnej części każdej kolumny powoduje przypisanie zdefiniowanych parametrów wizualizacji do wszystkich ramek.

Przycisk "Ustawienia domyślne" powoduje przyjęcie wszystkich parametrów domyślnych.

Ustawienia w tej ramce służą głównie definiowaniu parametrów wizualizacji na pulpicie – ustawienia parametrów rysunków wynikowych do wydruków są definiowane w trybie "Dodawanie rysunków".

Ramka może również zawierać kolumny ze specjalnymi ustawieniami, które są wyświetlane tylko w kilku przypadkach, w niektórych programach:

  • Ustawienia wizualizacji wyników obliczeń (1).
  • Pulpit (programy 2D) - definiuje pewne specjalne ustawienia (definiowanie zakresu, skali); są one ustawieniami globalnymi dla wszystkich ramek (2).
  • Globalny - Mnożnik wysokości (programy 2D) - umożliwia zmianę skali w kierunku pionowym (z) (3).
  • Globalny - Rozciągnięcie Rysunku (programy 1D) - umożliwia zmianę skali w kierunku poziomym (x) (3).
  • Globalny - Szerokość 3D - definiuje szerokość konstrukcji wizualizowanej w trybie wizualizacji 3D (3).
  • Zapisane widoki (programy Osiadnie, MES) (4).

Ustawianie kolorów tła, stylów linii i wypełnień odbywa się we wszystkich programach w "Administratorze stylów widoku".

Ramka "Ustawienia Wizualizacji" - ustawienia specjalne

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.