Program:
Język:

Poślizg wzdłuż zbrojenia

Teoria stanów granicznych umożliwi także sprawdzenie możliwości poślizgu konstrukcji wzdłuż zbrojenia. Dla wybranego zbrojenia program poszukuje krytycznej powierzchni poślizgu w zakresie 45 - 90o od końca analizowanego zbrojenia.

Dla każdej powierzchni poślizgu program wyznacza siły tnące i utrzymujące i przeprowadza weryfikację. 

Siły tnące obejmują:

  • parcie czynne na ścianę zastępczą
  • siły wywołane obciążeniami za ścianą

Siły utrzymujące obejmują:

  • wytrzymałość konstrukcji na przesuw (wyznaczana jak przy wymiarowaniu ściany)
  • tarcie pomiędzy zbrojeniem i blokiem analizowanym na przesuw
  • siły uzyskane od innych zbrojeń

Siła utrzymująca uzyskana dzięki tarciu pomiędzy zbrojeniem i blokiem analizowanym na poślizg wyznaczana jest w sposób następujący:

gdzie:

N

-

siła normalna działająca na zbrojenie (wynikająca z ciężaru własnego gruntu i obciążenia za ścianą zastępczą)

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego gruntu otaczającego zbrojenie

Cds

-

współczynnik redukcji tarcia na zbrojeniu

Sprawdzenie jest nastęnie przeprowadzane z zastosowaniem danych wprowadzonych w zakładce "Konstrukcje oporowe" według teorii stanów granicznych i współczynnika bezpieczeństwa. Muszą być spełnione następujące zależności:

odpowiednio:

gdzie:

Hres

-

siła utrzymująca

Hact

-

siła czynna

SFsr

-

wymagany współczynnik bezpieczeństwa na poślizg po geo-zbrojeniu

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.